Komisija za preprečevanje korupcije

Integriteta, odgovornost, transparentnost

Odgovor komisije na očitek o diskriminaciji v postopku zaposlitve

Ljubljana , 11. november 2019 – Komisija za preprečevanje korupcije (komisija) objavlja odziv na poročanje medijev o mnenju Zagovornika načela enakosti v zvezi z javnim natečajem, ki ga je komisija izvedla v letu 2014. 

Komisija je Zagovorniku načela enakosti v okviru postopka podala obsežna in podrobna pojasnila ter predložila dokumentacijo, ki potrjuje njene navedbe. Žal pa ta pojasnila in dokumentacija v postopku pred Zagovornikom načela enakosti niso bila upoštevana.

Komisija poudarja, da postopke o zaposlitvi vodi v skladu s predpisi in transparentno. Na javni natečaj se lahko prijavi vsakdo, ki izpolnjuje natečajne pogoje, kar pa ne pomeni, da mora biti tudi izbran. Na javnem natečaju, ki je bil predmet postopka pred Zagovornikom načela enakosti, ni bil izbran nobeden od prijavljenih kandidatov. Predsednik komisije ima namreč kot predstojnik organa diskrecijsko pravico, da se odloči, kateri od kandidatov bo zasedel prosto delovno mesto, ali pa sprejme odločitev o tem, da z nobenim od kandidatov ne bo sklenil pogodbe o zaposlitvi. Že Vrhovno sodišče RS je v zadevi pod opr. št. I Up 11/2017 zavzelo stališče, da neuspel javni natečaj in z njim povezano obvestilo nimata nobenega vpliva na pravni položaj prijavljenih kandidatov, zato se komisija ne more strinjati z mnenjem Zagovornika načela enakosti, da je v konkretnem primeru ravnala diskriminatorno.

Komisija je Zagovorniku načela enakosti v svojih odgovorih pojasnila, da je pri sprejemu svoje odločitve upoštevala več dejavnikov, med drugim dolgotrajnost postopka konkretnega javnega natečaja in večkratne menjave članov natečajne komisije, zaradi katerih je bil podan dvom v enotnost kriterijev ocenjevanja posameznih kandidatov in s tem njihov položaj enakopravne obravnave. Glede na vse navedene okoliščine je bila sprejeta odločitev, da se javni natečaj zaključi brez izbire kandidata, kakršnakoli morebitna osebna okoliščina katerega od kandidatov za zasedbo prostega delovnega mesta pa na navedeno končno odločitev ni vplivala.

Odgovor komisije na očitek o diskriminaciji v postopku zaposlitve
Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar