Komisija za preprečevanje korupcije

Integriteta, odgovornost, transparentnost

Sklic 32. seje senata KPK

Na podlagi 18. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo) in 24. člena Poslovnika Komisije za preprečevanje korupcije (Uradni list RS, št. 24/12) sklicujem 32. sejo senata Komisije za preprečevanje korupcije (v nadaljevanju: komisija), dne 12. 9 . 2019 s pričetkom ob 09.00 uri, v prostorih komisije na Dunajski cesti 56, v Ljubljani, z naslednjim dnevnim redom:

1. Potrditev Zapisnika 31. seje senata komisije
2. Preklic pooblastila javnemu uslužbencu za vodenje vseh upravnih postopkov na podlagi ZIntPK
3. Odločanje o izdaji dovoljenja za sklenitev pogodbe brez vključitve protikorupcijske klavzule
4. Obravnava predloga o začasni prekinitvi postopka
5. Obravnava osnutka Ugotovitev o konkretnem primeru
6. Obravnava Ugotovitev o posameznih primerih
7. Razno

Komisija za preprečevanje korupcije
Boris Štefanec, predsednik

Sklic 32. seje senata KPK
Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar