Komisija za preprečevanje korupcije

Integriteta, odgovornost, transparentnost

Sklic 2. dopisne seje senata KPK

Na podlagi 18. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo) in 33. člena Poslovnika Komisije za preprečevanje korupcije (Uradni list RS, št. 24/12) sklicujem 2. dopisno sejo senata Komisije za preprečevanje korupcije, dne 2. 9. 2019, z naslednjim dnevnim redom:
1. Obravnava zadeve v zvezi z imenovanjem poslovodne osebe
2. Razno

Članom senata se skupaj s sklicem seje posreduje gradivo za 2. točko dnevnega reda. Člana senata lahko najkasneje do 2. 9. 2019 do 12.00 ure po elektronski pošti na elektronski naslov peter.mikelj@kpk-rs.si posredujeta svoje (ne)strinjanje z dnevnim redom dopisne seje z dne 2. 9. 2019 ter svoje stališče, mnenje ali glas za vsako od predlaganih točk dnevnega reda.

Komisija za preprečevanje korupcije
Boris Štefanec, predsednik

Sklic 2. dopisne seje senata KPK
Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar