Komisija za preprečevanje korupcije

Integriteta, odgovornost, transparentnost

Sklica 17. seje senata KPK

Na podlagi 18. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo) in 24. člena Poslovnika Komisije za preprečevanje korupcije (Uradni list RS, št. 24/12) sklicujem 17. sejo senata Komisije za preprečevanje korupcije (v nadaljevanju: komisija), dne 11. 4. 2019, ob 9.00 uri, v prostorih komisije na Dunajski cesti 56, v Ljubljani, z naslednjim dnevnim redom:

1. Potrditev Zapisnika 16. seje senata komisije
2. Obravnava Osnutka ugotovitev o konkretnem primeru
3. Obravnava Obdobnega poročila o izvedenih postopkih ugotavljanja nasprotja interesov v obdobju od januarja do marca 2019
4. Obravnava izločitve iz zadeve
5. Obravnava Ugotovitev o posameznem primeru
6. Razno

Komisija za preprečevanje korupcije
Boris Štefanec, predsednik

Sklica 17. seje senata KPK
Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar