Komisija za preprečevanje korupcije

Integriteta, odgovornost, transparentnost

Načelno mnenje glede shranjevanja dokumentacije kandidatov za zaposlitev

Na podlagi prvega odstavka 11. člena in petega odstavka 13. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo; v nadaljevanju: ZIntPK) sprejema senat Komisije za preprečevanje korupcije v sestavi Boris Štefanec (predsednik), dr. Igor Lamberger (namestnik predsednika) in mag. Uroš Novak (namestnik predsednika) naslednje načelno mnenje:

Ravnanje odgovornih in drugih uradnih oseb subjektov javnega sektorja, ki pri zaposlovanju novih uslužbencev ne upoštevajo smernic Informacijskega pooblaščenca Republike Slovenije glede shranjevanja dokumentacije, ki nastane v celotnem postopku izbire kandidatov za zaposlitev, in s tem kršijo dolžno ravnanje, predstavlja kršitev integritete, kot jo opredeljuje 3. točka 4. člena ZIntPK.

 

Načelno mnenje glede shranjevanja dokumentacije kandidatov za zaposlitev

Načelno mnenje glede shranjevanja dokumentacije kandidatov za zaposlitev
Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar