Komisija za preprečevanje korupcije

Integriteta, odgovornost, transparentnost

Polovica kandidatov za sodnike ukrajinskega protikorupcijskega sodišča neprimerna

Ljubljana, 14. januarja 2019 – Mednarodni strokovnjaki so začeli z ocenjevanjem integritete 113 kandidatov za sodnike ukrajinskega Visokega protikorupcijskega sodišča (VPS). Že po prvih dveh sestankih so izrazili dvome glede 20 kandidatov, ukrajinske protikorupcijske nevladne organizacije pa na osnovi lastne preiskave ugotavljajo, da jih je približno polovica nepoštenih.

Ukrajina je naredila velik korak v boju proti korupciji, ko je junija 2018 sprejela Zakon o ustanovitvi VPS. Osredotočilo naj bi se na korupcijo na najvišji ravni, si prizadevalo, da bi zaključilo največje protikorupcijske primere v državi in za obvezno kaznovanje hudih oblik korupcije. Nacionalni urad za boj proti korupciji (NABU) in drugi organi, ki so odgovorni za preiskovanje in pregon osumljenih korupcije, so pri obravnavi tovrstnih primerov v preteklosti naleteli na številne težave, saj jim običajna sodišča niso posvečala zadostne pozornosti. VPS se bo tako ukvarjal s primeri, v katerih so uradniki osumljeni zlorabe moči, neupravičene prednosti, poneverbe ali drugih oblik nezakonite obogatitve in tudi dajanja lažnih izjav. Izpolnjevanje izjav o prihodku je sicer že dolgo dolžnost uradnikov, vendar jih doslej ni bilo mogoče kaznovati zaradi nepopolnih ali napačnih informacij.

VPS naj bi začel delovati v prvi četrtini letošnjega leta, še prej pa mora biti imenovanih vsaj 35 njegovih sodnikov. Te bo izbrala Visoka komisija za kvalifikacijo sodnikov Ukrajine, državni sodni organ, katerega naloge vključujejo zlasti izbor kandidatov za sodnike in ocenjevanje njihove usposobljenosti, zagotavljanje vzdrževanja sodne dokumentacije in dokumentacije o kandidatih za sodnike ter vodenje evidenc o številu razpoložljivih mest za sodnike, vključno s prostimi sodniki in podobno. Visoka komisija, ki med drugim ocenjuje tudi integriteto kandidatov, je na podlagi uspešno opravljenega pisnega testa na seznam primernih kandidatov že uvrstila 113 kandidatov od 342 prijavljenih. Na koncu bo najbolj primerne kandidate uvrstila na prednostno listo, ki jo bo predložila Visokemu pravosodnemu svetu, svet pa bo pripravil nabor kandidatov, ki jih bo nato imenoval predsednik Ukrajine .

Pri izboru primernih kandidatov komisiji pomaga Javni svet mednarodnih strokovnjakov, katerega ustanovitev so zahtevali ukrajinski zahodni partnerji. Ta lahko do 27. januarja 2019 preuči vse informacije o kandidatih in vloži veto glede tistih kandidatov, pri katerih se vsaj trem od šestih mednarodnih strokovnjakov pojavljajo dvomi v njihovo integriteto oziroma strokovnost.

Nevladne organizacije za boj proti korupciji podajajo resen dvom glede kar 55 od 113 kandidatov.

Protikorupcijske nevladne organizacije procesu vzpostavitve neodvisnega sodišča pripisujejo izjemen pomen, saj njegova ustanovitev sloni na letih prizadevanj in poskusov premostitev vztrajnega nasprotovanja ukrajinskih poslancev. Tako se jim zdi še posebej pomemben izbor pravih sodnikov z neomadeževano preteklostjo.

Protikorupcijski akcijski center, Fundacija DEJURE (Fundacija za promocijo vladavine prava), Transparency International Ukrajina in ukrajinsko socialno-politično gibanje Automaidan so izvedli lastno oceno kandidatov, ki so jo objavili 9. januarja. Preverjali so informacije o dohodkih, poslovnih in političnih povezavah tako samih kandidatov kot njihovih sorodnikov, pa tudi dokaze o politično motiviranih ali drugače spornih sodnih odločbah, ki so jih sprejeli v preteklosti. Rezultati preiskave so zaskrbljujoči, saj kar 55 kandidatov, ki jih je komisija uvrstila na listo primernih kandidatov, vzbuja dvome. Nekateri kandidati so bili vpleteni v politično motivirane sodne zadeve, medtem ko je vir premoženja številnih kandidatov vprašljiv. Sum v integriteto teh kandidatov v oceni nevladnikov zbuja vsaj eden od naslednjih razlogov:

  • politično motivirane odločitve;
  • očitno neskladje med prihodki kandidata in njegovim premoženjem; indikacija davčne utaje ali prikrivanja dohodka;
  • verjetno prikrivanje dragocene lastnine, vključno s pretvarjanjem, da pripada sorodnikom, za katere obstaja dvom, da bi si to lahko privoščili;
  • več kot trije primeri, ko so sodniki očitno sprejeli sodne odločbe, medtem ko so bili na tečajih usposabljanja ali na počitnicah;
  • dvomljive sodne odločbe v primerih korupcije;
  • kršitev pravic novinarjev na sodnih obravnavah;
  • neetično vedenje, ki ni povezano s sodnimi postopki.

Sodniki VPS naj bi pomagali izkoreniniti prakso nekaznovanosti za prikrivanje nezakonito pridobljenega premoženja s pomočjo lažnih informacij v izjavah o dohodku in druge oblike korupcije na visoki ravni. Biti vpleten v prav takšne burke gre kandidatom težko v prid.

Vira: Kharkiv Human Rights Protection Group, Euromaidan Press

Polovica kandidatov za sodnike ukrajinskega protikorupcijskega sodišča neprimerna
Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar