Komisija za preprečevanje korupcije

Integriteta, odgovornost, transparentnost

SKlic 41. seje senata KPK

Na podlagi 18. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo) in 24. člena Poslovnika Komisije za preprečevanje korupcije (Uradni list RS, št. 24/12) sklicujem 41. sejo senata Komisije za preprečevanje korupcije (v nadaljevanju: komisija), dne 10. 12. 2018, ob 8.00 uri, v prostorih komisije na Dunajski cesti 56, v Ljubljani, z naslednjim dnevnim redom:

1. Potrditev zapisnika 40. seje senata komisije
2. Obravnava Načrta dela Službe za nadzor in preiskave za leto 2019
3. Obravnava Načrta integritete Komisije za preprečevanje korupcije
4. Obravnava osnutka Poročila o nadzoru nad izvajanjem Načrta integritete na določenem ministrstvu s priporočili
5. Obravnava ugotovitev o posameznem primeru
6. Obravnava zadeve s področja lobiranja
7. Obravnava Analize Poročila lobistke ob izbrisu iz registrov lobistov – zaključno poročilo
8. Obravnava Poročila o opravljenem rednem obdobnem nadzoru premoženjskega stanja zavezancev
9. Razno

Komisija za preprečevanje korupcije
Boris Štefanec, predsednik

SKlic 41. seje senata KPK
Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar