Komisija za preprečevanje korupcije

Integriteta, odgovornost, transparentnost

Sklica 39. seje senata KPK

Na podlagi 18. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo) in 24. člena Poslovnika Komisije za preprečevanje korupcije (Uradni list RS, št. 24/12) sklicujem 39. sejo senata Komisije za preprečevanje korupcije (v nadaljevanju: komisija), dne 29. 11. 2018, ob 9.00 uri, v prostorih komisije na Dunajski cesti 56, v Ljubljani, z naslednjim dnevnim redom:

1. Potrditev zapisnika 38. seje senata komisije
2. Obravnava ugotovitev o posameznem primeru
3. Predlog za uvedbo nadzora in preiskave
4. Predlog o uvedbi postopka
5. Poročilo tematskega nadzora v določeni občini v mandatu 2014-2018
6. Obravnava zadev s področja lobiranja
7. Obravnava zadev s področja premoženjskega stanja
8. Razno

Komisija za preprečevanje korupcije
Boris Štefanec, predsednik

Sklica 39. seje senata KPK
Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar