Komisija za preprečevanje korupcije

Integriteta, odgovornost, transparentnost

Komisija javnim zavodom lekarnam posredovala ugotovitve, priporočila ter navodila

Ljubljana, 21. septembra 2018 – Komisija v okviru svojih rednih aktivnosti občasno izvaja tudi analize načrtov integritete posamičnih skupin zavezancev, analize tveganj ter analize uporabe preventivnih mehanizmov. Eno takih analiz je komisija izvedla v okviru javnih zavodov lekarn in jim ob zaključku posredovala ugotovitve, priporočila ter navodila glede izvajanja načrtov integritete, obvladovanja korupcijskih tveganj in tveganj za neintegritetna ravnanja ter uporabe protikorupcijske klavzule.

Komisija je pri tem preverila, katera tveganja so lekarne najpogosteje prepoznale v načrtih integritete, preverila, ali lekarne izpolnjujejo zakonsko dolžnost oblikovanja in posodabljanja načrta integritete (komisija je torej preverila, ali imajo lekarne dosledno izpolnjene elektronske registre tveganj, ali oddajajo poročila o izvajanju načrtov integritete ter ali izvršujejo ukrepe za obvladovanje korupcijskih tveganj in tveganj za neintegritetna ravnanja). Komisija je prav tako pregledala pogodbe, ki so jih v preteklosti sklenile lekarne ter lekarnam priporočila, da preučijo in v načrte integritete po potrebi vključijo dodatna tveganja, ki jih je ob tem identificirala komisija sama in ki izhajajo iz poslovanja z dobavitelji oziroma proizvajalci zdravil in drugih farmacevtskih sredstev. Na področju protikorupcijske klavzule je komisija opozorila na nekatere najpogostejše nepravilnosti in podala navodila za njihovo odpravo.

Komisija izvaja analize registra tveganj za posamezne skupine zavezancev kot občasno redno aktivnost s primarnim namenom omogočiti zavezancem pregled, katera so najpogostejša in najbolj pereča tveganja za ta tip zavezancev, da jih lahko (če jih še niso) upoštevajo pri lastnem upravljanju s tveganji in vključijo v svoj načrt integritete.

Celoten dokument lahko preberete tukaj.

Komisija javnim zavodom lekarnam posredovala ugotovitve, priporočila ter navodila
Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar