Komisija za preprečevanje korupcije

Integriteta, odgovornost, transparentnost

GRECO: Drugo poročilo o izpolnjevanju priporočil RS

Z Drugim poročilom o izpolnjevanju priporočil je Slovenija zaključila 4. krog ocenjevanja, ki ga izvaja GRECO, Skupina držav proti korupciji. Poročilo je GRECO sprejel 23. marca 2018, Vlada RS pa se je z njim seznanila in dovolila njegovo objavo 6. junija 2018.

S tem poročilom je končano ocenjevanje Slovenije na področju preprečevanja korupcije pri članih predstavniških teles (poslanci in državni svetniki), sodnikih in tožilcih. Čeprav je ocenjevanje zaključeno, saj v skladu s pravili GRECA po izpolnitvi določenega obsega priporočil GRECO ocenjevalni postopek zaključi, pa je potrebno poudariti, da nekaj priporočil ostaja neizpolnjenih oziroma delno izpolnjenih.

Najbolj izstopajo tri priporočila, naslovljena poslancem (pa tudi državnim svetnikom), ki jih pozivajo k sprejemu kodeksa etike in oblikovanju učinkovitega mehanizma nadzora spoštovanja kodeksa etike in sankcij v primeru kršitev kodeksa (priporočilo i), k pripravi ocene izvajanja določb o lobiranju Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije s strani poslancev (priporočilo ii), k imenovanju posebnega svetovalca poslancem glede vprašanj integritete ter uvedbi rednega in usmerjenega obveščanja ter usposabljanja o etiki in integriteti (priporočilo iii). Pri izvedbi teh treh priporočil so poslanci med vsemi skupinami funkcionarjev (poleg njih še državni svetniki, sodniki in tožilci), ki jih je GRECO ocenjeval, dosegli najmanj napredka, kar je pripoznal tudi GRECO.

Tako se je v zvezi s kodeksom etike delovna skupina zgolj oblikovala, čeprav k pripravi osnutka kodeksa etike nato ni pristopila. V zvezi z neizvajanjem določb o lobiranju, ki ga je GRECO zaznal pri poslancih, so poslanci dolžnost priprave ocene o tem, zakaj poslanci sami ne spoštujejo dolžnosti glede lobističnih stikov, prevalili na druge organe, predvsem na Komisijo za preprečevanje korupcije. Državni zbor RS tudi ni imenoval posebnega svetovalca za vprašanja integritete, za poslance pa niti ni organizirano redno in usmerjeno ozaveščanje ter usposabljanje na temo etike in integritete.

Naj izpostavimo še, da delno izpolnjeno ostaja še priporočilo, ki od slovenskih oblasti terja povečanje sredstev (kadrovskih in finančnih) za izvajanje njenih zakonskih nalog. Komisija vse od leta 2012 ni uspela zagotoviti ustreznega povečanja njenih sredstev, da bi lahko učinkoviteje opravljanja svoje naloge.

Poročilo GRECA je dostopno na tej povezavi.

GRECO: Drugo poročilo o izpolnjevanju priporočil RS
Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar