Komisija za preprečevanje korupcije

Integriteta, odgovornost, transparentnost

Priporočila v zvezi s postopkom izbire članov kadrovske komisije SDH

Komisija za preprečevanje korupcije je na podlagi informacij, ki jih je pridobila v postopku ocene korupcijskih tveganj v Slovenskem državnem holdingu, d.d. (SDH), zaznala določena tveganja, ki se nanašajo na postopek izbire članov kadrovske komisije SDH. 

V zvezi s tem je komisija upravi SDH podala priporočila, da pri prihodnjih postopkih izbire članov kadrovske komisije:

  • vnaprej jasno določi vse dodatne pogoje (poleg zakonskih), ki jih morajo izpolnjevati kandidati za člane kadrovske komisije, in teh pogojev med samim postopkom ne spreminja oziroma dopolnjuje;
  • vnaprej jasno določi kriterije, po katerih bo kandidate za člane kadrovske komisije uvrščala v nadaljnje faze oziroma kroge izbire, in teh kriterijev med samim postopkom ne spreminja oziroma dopolnjuje;
  • opravi razgovore z vsemi kandidati, ki izpolnjujejo vnaprej postavljene pogoje in kriterije;
  • natančno preveri navedbe kandidatov v vlogah in izjavah v zvezi z njihovimi izkušnjami in kompetencami;
  • svojo izbiro kandidatov po posamezni fazi oziroma krogu tudi ustrezno pojasni ter jasno opredeli tiste njihove kompetence, zaradi katerih so bili izbrani.
Priporočila v zvezi s postopkom izbire članov kadrovske komisije SDH
Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar