Komisija za preprečevanje korupcije

Integriteta, odgovornost, transparentnost

Komisija gosti tridnevni ocenjevalni obisk UNODC-ja

Ljubljana, 18. aprila 2018 – V prostorih Komisije za preprečevanje korupcije (komisija) od včeraj poteka tridnevni ocenjevalni obisk Urada združenih narodov za droge in kriminal (UNODC). Tema sestankov, ki se jih bodo v prostorih komisije udeležili predstavniki več kot 23 slovenskih institucij, je ocena uspešnosti Republike Slovenije glede implementacije drugega in petega poglavja Konvencije Združenih narodov proti korupciji (UNCAC). 

Države pogodbenice so z namenom učinkovitega izvajanja konvencije UNCAC-a ustanovile tako imenovani Pregledni mehanizem za samoocenjevanje držav glede implementacije konvencije UNCAC-a (Pregledni mehanizem). Koordinacijo na področju Preglednega mehanizma izvaja Skupina za pregled implementacije (Implementation Review Group), ki junija vsako leto z žrebom izbere pare držav za ocenjevanje posamične države (Republika Slovenija je bila izžrebana 16. junija 2017).

Republika Slovenija je tako s tem dnem postala subjekt drugega kroga ocenjevanja držav pogodbenic UNCAC-a, katerega predmet sta drugo in peto poglavje določb konvencije UNCAC-a- preprečevanje korupcije in vrnitev nezakonito pridobljenega premoženja. Ocenjevalci se na takšnih srečanjih neposredno soočijo z državo oziroma predstavniki institucij, ki so v sam proces ocenjevanja vključene zaradi svojih pristojnosti, del in nalog. Na tokratnem obisku je ocenjevanje Republike Slovenije glede implementacije drugega poglavja konvencije UNCAC-a prevzela Gruzija, ocenjevanje implementacije petega poglavja pa Mongolija.

Republika Slovenija je bila v 1. krogu ocenjevanja implementacije konvencije UNCAC-a že ocenjena v letu 2015, ko so bile predmet ocenjevanja določbe tretjega in četrtega poglavja. Obvestilo o tokratnem, 2. krogu ocenjevanja Republike Slovenije je kot osrednja kontaktna točka za 2. ocenjevanje prejela komisija v lanskem letu. Na podlagi zaprosila UNODC-ja je Republika Slovenija nominirala osrednjo kontaktno točko za ocenjevanje implementacije konvencije UNCAC-a, ki hkrati tudi koordinira ocenjevanje Republike Slovenije – uslužbenca komisije dr. Jureta Škrbca, višjega svetovalca za evropsko in mednarodno sodelovanje. Kontaktna oseba prav tako sodeluje v konkretnih strokovnih razpravah ocenjevalnih sestankov.

Komisija gosti tridnevni ocenjevalni obisk UNODC-ja
Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar