Komisija za preprečevanje korupcije

Integriteta, odgovornost, transparentnost

Komisija že leta 2014 opozarjala na pomanjkljivosti sistema nabave zdravil, ki so financirana iz javnih sredstev

Ljubljana, 1. marca 2018 – Ob nedavnem pisanju medijev o problematiki izvajanja nakupov v lekarnah mimo javnih razpisov in o rabatni politiki v povezavi s sistemom nabave zdravil, ki so financirana iz javnih sredstev, velja spomniti, da je komisija na omenjene pomanjkljivosti opozarjala že leta 2014. Svoje ugotovitve je komisija posredovala tudi Računskemu sodišču RS, ki jih je potrdilo, a sprememb na tem področju tudi v prihodnje, kljub pozivom Zavoda za zdravstveno varstvo Slovenije (ZZZS), ni na vidiku.  

Kot so prejšnji teden pisali v Financah, gre pri tovrstni problematiki za oškodovanje Zavoda za zdravstveno varstvo Slovenije (ZZZS), saj lekarne rabate, ki jih naknadno dobijo od veletrgovcev z zdravili, zadržijo zase, javni zdravstveni blagajni pa zdravil ne zaračunajo po dejanskih nabavnih cenah, temveč po najvišjih dovoljenih cenah. Rabati se tako prelivajo v dobičke lekarn, ne pridejo pa do dejanskega plačnika zdravil, ZZZS-ja.
Komisijo je Agencija za varstvo konkurence že aprila 2014 obvestila o zaznavi suma korupcije na področju priznavanja rabatov v postopkih nabave zdravil, ki so financirana iz javnih sredstev. Komisija je istega leta ugotovila, da so lekarne neupravičeni končni prejemniki odobrenih rabatov na izdano količino zdravil na recept zavarovancem ZZZS od veletrgovcev z zdravili, saj bi rabatov moral biti deležen ZZZS kot končni plačnik zdravil. Lekarne namreč le kupujejo in izročajo zdravila zavarovancem ZZZS na izdani recept v breme ZZZS. Z zavzetjem navedenega stališča je komisija nadgradila ugotovitve Urada Vlade RS za preprečevanje korupcije iz leta 2003, v katerih je bila izpostavljena problematika nabave zdravil brez izvedbe javnih razpisov.

Komisija je v ugotovitvah glede rabatov pri nabavi zdravil navedla oziroma ugotovila, da veletrgovci z zdravili lekarnam letno odobrijo rabate v višini preko 8 milijonov evrov, in Ministrstvu za zdravje in ZZZS-ju podala predlog za izvršitev sistemskih sprememb na področju priznavanja rabatov za obseg izdanih zdravil na recept zavarovancem ZZZS. Z ugotovitvami je komisija seznanila tudi Računsko sodišče RS.
ZZZS se je strinjal s predlogom komisije, da bi morali biti prejeti rabati za zdravila, ki so financirana iz javnih sredstev, knjiženi v prihodkih ZZZS. Mnenju komisije se je v celoti pridružilo tudi Ministrstvo za zdravje in podprlo predlog komisije za izvedbo sistemskih sprememb, s katerimi bi se na ustreznejši in preglednejši način uredilo področje priznavanja rabatov za zdravila, ki so financirana iz javnih sredstev. Iz opravljenih revizij Računskega sodišča RS prav tako izhaja, da so bile ugotovitve komisije pravilne.

V povezavi s problematiko rabatov v procesu nabave zdravil je ZZZS izrazil interes, da se v »Splošni dogovor za leto 2018« vnese določba, ki bi lekarnam določala zaračunavanje zdravil na recepte ZZZS-ju po nabavni ceni, znižani za vrednost vseh popustov, za naknadne popuste pa bi lekarne ZZZS-ju izdale dobropise. Vlada RS in Ministrstvo za zdravje predloga ZZZS-ja za saniranje obstoječega stanja nista sprejela. Posledično rabati še naprej ostajajo »v lasti« lastnikov lekarn in niso prihodki ZZZS-ja, kar pomeni, da hkrati ne morejo služiti pokrivanju stroškov zdravljenja pacientov.

Komisija že leta 2014 opozarjala na pomanjkljivosti sistema nabave zdravil, ki so financirana iz javnih sredstev
Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar