Komisija za preprečevanje korupcije

Integriteta, odgovornost, transparentnost

Komisija aktivna na področju zaščite prijaviteljev

Ljubljana, 27. februarja 2018 – Komisija je v januarju 2018 prejela vlogo prijavitelja, ki je bil na podlagi razkrivanja nepravilnosti v enem od javnih podjetij deležen povračilnih ukrepov s strani delodajalca. 

Prijavitelj je komisijo zaprosil, da mu pomaga pri ugotavljanju vzročne zveze med prijavo, povračilnimi ukrepi delodajalca in škodljivimi posledicami, ki jih je prijavitelj utrpel. Komisija se je na zaprosilo ažurno odzvala in prijavitelju v skladu z zakonskimi pooblastili pomagala pri ugotavljanju omenjene vzročne zveze.

Komisija bo na podlagi ugotovljene vzročne zveze proučila možnost nadaljnjih aktivnosti v smeri zagotavljanja prenehanja povračilnih ukrepov v skladu z Zakonom o integriteti in preprečevanju korupcije.

 

Komisija aktivna na področju zaščite prijaviteljev
Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar