Komisija za preprečevanje korupcije

Integriteta, odgovornost, transparentnost

Ustavitev kazenske preiskave zoper vodjo Urada komisije

Zoper vodjo Urada komisije Bredo Demšar Petretič je bila kazenska preiskava zaradi suma zlorabe uradnega položaja ali uradnih pravic (ker naj bi pridobila protipravno premoženjsko korist zaradi domnevne nepravilnosti pri parkiranju) ustavljena.  

V sklepu o ustavitvi preiskave Okrožnega sodišča v Ljubljani je zapisano, da je po končani preiskavi državni tožilec 8. decembra 2017 izjavil, da odstopa od pregona, ker ni dokazov, da je bilo storjeno kaznivo dejanje. O tej odločitvi državnega tožilca je bil seznanjen tudi oškodovanec, ki je bil poučen o pravici do prevzema pregona, vendar ga v predpisanem roku ni prevzel. Tako je s tem postopek dokončno zaključen.

Ustavitev kazenske preiskave zoper vodjo Urada komisije
Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar