Komisija za preprečevanje korupcije

Integriteta, odgovornost, transparentnost

Komisija na mednarodni delavnici Evropske komisije

Ljubljana, 15. novembra 2017 – Včeraj se je v Skopju zaključila dvodnevna delavnica na temo preprečevanja korupcije, nasprotja interesov in žvižgaštva, ki jo je organizirala Evropska komisija v okviru mehanizma Evropske komisije za tehnično pomoč in izmenjavo informacij (TAIEX) v sodelovanju z italijansko protikorupcijsko agencijo in makedonsko Komisijo za preprečevanje korupcije, udeležil pa se je je tudi predstavnik komisije. 

Delavnica je predstavljala nadaljevanje seminarja, ki se je v juniju letos v Trstu odvil v okviru nadaljevanja Berlinskega procesa. Berlinski proces si prizadeva za pogostejša srečanja in izmenjave dobrih praks s področja boja proti korupciji in njenega preprečevanja med predstavnicami EU in državami Zahodnega Balkana. Tokratna delavnica je ponudila vpogled v obstoječe stanje na področju boja proti korupciji, nasprotja interesov in žvižgaštva v državah udeleženkah, pri čemer je bil še posebej pomemben doprinos našega predstavnika komisije ter predstavnikov Italije in Španije, ki so tudi vodili razprave.

Na naslednjem tovrstnem srečanju, ki se bo zgodilo spomladi naslednje leto, se bodo udeleženci osredotočili na tematiko preprečevanja korupcije v postopkih javnega naročanja in transparentnost kot ključni element boja proti korupciji.

 

Komisija na mednarodni delavnici Evropske komisije
Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar