Komisija za preprečevanje korupcije

Integriteta, odgovornost, transparentnost

Preprečevanje korupcije v javnih institucijah s pomočjo učinkovitega ugotavljanja korupcijskih tveganj

Ljubljana, 25. oktobra 2017 – Po včerajšnji priključitvi Republike Slovenije v Regionalno protikorupcijsko pobudo (RAI), kjer bo imela status opazovalca, zastopala pa jo bo Komisija za preprečevanje korupcije, se je danes v Ljubljani pričel dvodnevni mednarodni regijski forum na temo preprečevanja korupcije s pomočjo učinkovitega ugotavljanja korupcijskih tveganj, ki ga komisija organizira v sodelovanju z RAI in Regijskim svetom za sodelovanje (RCC) ob podpori Avstrijske razvojne agencije.

Forum poteka pa pod okriljem Regionalnega programa za krepitev sposobnosti protikorupcijskih teles in civilne družbe v boju proti korupciji in za doprinos k izpolnjevanju zahtev, ki jih v drugem ocenjevalnem krogu postavlja Urad Združenih narodov za droge in kriminal (UNODC) v okviru svoje protikorupcijske konvencije UNCAC.

Boris Štefanec, predsednik Komisije za preprečevanje korupcije, je v uvodnem nagovoru izrazil svoje zadovoljstvo ob včerajšnjem sprejemu Republike Slovenije v organizacijo Regionalna protikorupcijska pobuda (RAI) v vlogi države opazovalke, kjer jo bo zastopala komisija. Tovrsten korak razume kot priznanje delu komisije tekom njenih 13-ih let delovanja. Hkrati je izpostavil pomembnost mednarodnega sodelovanja v boju proti korupciji, saj korupcija ne pozna meja.

Radu Cotici, RCC Strokovnjak za vladje za rast, reformo javne uprave in protikorupcijo, je spomnil na izsledke nedavne raziskave RCC na temo javne uprave in podjetništva v regiji, Balkan Barometer 2017, ki je pokazala, da korupcija predstavlja eno največjih skrbi ljudi v regiji pri 32 % državljanov, kar pomeni 5 % prirastek glede na lanske rezultate raziskave.

»Glas ljudstva moramo vzeti resno ter se posvetiti osveščanju javnosti, še posebej glede javnih storitev, ter se boriti proti korupciji brez milosti. Enovit model boja proti korupciji, ki bi enako učinkovito ustrezal različnim okoljem ne obstaja, zato so tovrstni forumi izjemnega pomena, saj omogočajo medsebojno sodelovanje, izmenjavo izkušenj in oblikovanje najboljših pristopov za boj proti korupciji v različnih gospodarskih okoljih.«
Ena glavnih aktivnosti Strategije JV Evropa 2020 je vpeljava jasnih in preglednih pravil za dostop do javnih storitev, s čimer bi se zvišala raven integritete javnih institucij. V tem okviru sta v zadnjem obdobju v ospredju dva preventivna mehanizma – ocena korupcijskih tveganj in ocena zakonodaje z vidika korupcijskih tveganj. Forum bo tako naslovil doseženi napredek in izzive, s katerimi se soočajo sodelujoče institucije pri uvajanju in izvajanju teh preventivnih mehanizmov, s posebnim poudarkom na praktični izvedbi in inovativnih pristopih.

Davor Dubravica, predsedujoči RAI, je poudaril svoje zadovoljstvo ob priključitvi Republike Slovenije RAI v vlogi opazovalcev in koristi v obliki znanja in izkušenj, ki jih bo organizacija s tem deležna.

»Forum je neprecenljivo orodje za medsebojno učenje ter naslavljanje bistvenih problematik vezanih na izvajanje mehanizmov ter za razpravo na temo prihodnosti ocene korupcijskih tveganj in ocena zakonodaje z vidika korupcijskih tveganj v regiji. Mnogi rezultati in napredek, ki so ga države dosegle do sedaj, kar bo predstavljeno v okviru foruma, so bili doseženi v okviru Regijskega programa za JV Evropo, ki ga RAI izvaja v sodelovanju z Uradom Združenih narodov za droge in kriminal (UNODC), na temo Krepitve sposobnosti protikorupcijskih teles in civilne družbe v boju proti korupciji in za doprinos k izpolnjevanju zahtev, ki jih v drugem ocenjevalnem krogu postavlja UNODC v okviru svoje protikorupcijske konvencije UNCAC. RAI ostaja zavezana nacionalnim institucijam, ki delujejo na tem področju in jim bo še naslednji dve leti nudila podporo v okviru regionalnega programa.«

Monika Tortschanoff, Vodja programa pri Avstrijski razvojni agenciji je poudarila zavezanost avstrijske vlade k podpori JV Evropi v boju proti korupciji.

»Danes in jutri slavimo dosežke držav, še posebej na področju ocene korupcijskih tveganj in ocene zakonodaje z vidika korupcijskih tveganj. Dovolite mi, da izrazim svoje zadovoljstvo ob zaznavanju resničnega truda, ki ga vlade držav in civilna družba vlagajo v medsebojno sodelovanje in delitev odgovornosti na tem področju.«

Tekom dveh dni bodo udeleženci foruma, pomembni predstavniki ministrstev za pravosodje, protikorupcijskih teles in nevladnih organizacij iz JV Evrope, ki so sodelovali pri izvajanju metodologij za oceno korupcijskih tveganj in oceno zakonodaje z vidika korupcijskih tveganj, razpravljali o družbenih vzorcih korupcije in se osredotočili na posebne oblike korupcije v gospodarstvih JV Evrope.

Preprečevanje korupcije v javnih institucijah s pomočjo učinkovitega ugotavljanja korupcijskih tveganj
Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar