Komisija za preprečevanje korupcije

Integriteta, odgovornost, transparentnost

Protikorupcijski regionalni forum ta teden v Ljubljani

Ljubljana, 23. oktobra 2017 – Komisija za preprečevanje korupcije v sredo in četrtek, 25. in 26. oktobra 2017, V Ljubljani v sodelovanju z Regionalno protikorupcijsko pobudo (RAI) in z Regijskim svetom za sodelovanje (RCC) ob podpori Avstrijske razvojne agencije organizira Regijski forum na temo preprečevanja korupcije s pomočjo učinkovitega ugotavljanja korupcijskih tveganj.

Ena glavnih aktivnosti v okviru Strategije 2020 za JV Evropo predstavlja vpeljava jasnih in transparentnih pravil za dostop do javnih storitev ter s tem dvig ravni integritete javnih institucij. V tem kontekstu sta bila v zadnjem obdobju posebej izpostavljena dva preventivna mehanizma, ocena korupcijskih tveganj in ocena zakonodaje z vidika korupcijskih tveganj. Prihajajoči forum se bo osredotočil predvsem na napredek in izzive s katerimi so se soočile institucije pri uvajanju teh dveh mehanizmov, kar bodo sodelujoči predstavili s pomočjo konkretnih primerov in inovativnih idej za izvajanje obeh mehanizmov.

Tako bodo med sodelujočimi predstavniki ministrstev za pravosodje, protikorupcijskih teles in nevladnih organizacij iz JV Evrope, ki so sodelovali pod okriljem Regionalnega programa za krepitev sposobnosti protikorupcijskih teles in civilne družbe v boju proti korupciji in za doprinos k izpolnjevanju zahtev, ki jih v drugem ocenjevalnem krogu postavlja Urad Združenih narodov za droge in kriminal (UNODC) v okviru svoje protikorupcijske konvencije UNCAC.

Protikorupcijski regionalni forum ta teden v Ljubljani
Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar