Komisija za preprečevanje korupcije

Integriteta, odgovornost, transparentnost

Komisija na delavnici o Konvenciji ZN proti korupciji

Ljubljana, 2. oktobra 2017 – Predstavnik komisije se je v preteklem tednu v Sarajevu udeležil tridnevne delavnice na temo UNCAC-a (Konvencije Združenih narodov proti korupciji) in ocenjevalnega mehanizma o implementaciji konvencije UNCAC, s poudarkom na zagotavljanju sodelovanja civilne družbe.

Delavnico je organiziral UNODC (Urad Združenih narodov za droge in kriminal), finančno pa jo je podprla Avstrijska razvojna agencija z Regionalno protikorupcijsko iniciativo (RAI) in Evropsko banko za obnovo in razvoj (EBRD). Delavnica je predstavljala prvi tovrstni dogodek v JV Evropi, udeležilo pa se je je 60 predstavnikov kontaktnih točk držav, ki jih ocenjuje UNODC, nevladnih organizacij in zasebnega sektorja iz regije.

V prvem krogu ocenjevanja implementacije konvencije UNCAC je tekom obiskov ocenjevanih držav 85 odstotkov držav v proces vključilo civilno družbo, kar UNODC posebej spodbuja tudi v drugem krogu ocenjevanja. Predstavnica UNODC, ki je zadolžena za področje sodelovanja s civilno družbo, se je ob tem navezala na Agendo 2030, kjer je boj proti korupciji povzet v cilju 16, ki si prizadeva za dostop do pravnega varstva za vse in za izgradnjo učinkovitih, odgovornih in vključujočih institucij na vseh ravneh, ter poudarila, da je ob prevladi korupcije lahko ogroženo doseganje vseh razvojnih ciljev.

Predstavnik komisije je na delavnici predstavil izkušnje komisije in aplikacijo ERAR, Slovenija pa je prejela tudi dodatne informacije o ocenjevalnem mehanizmu in postopku ocenjevanja, ki ga je deležna letos.

Komisija na delavnici o Konvenciji ZN proti korupciji
Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar