Komisija za preprečevanje korupcije

Integriteta, odgovornost, transparentnost

V torek se izteče rok za poročanje o izvajanju aktivnosti iz prečiščenega akcijskega načrta uresničevanja Resolucije o preprečevanju korupcije v Republiki Sloveniji

Ljubljana, 24. februarja 2017 – Komisija poziva nosilce posameznih ukrepov iz prečiščenega akcijskega načrta, da o aktivnostih za uresničitev ukrepov poročajo do 28. februarja 2017.

Državni zbor Republike Slovenije je junija 2004 sprejel Resolucijo o preprečevanju korupcije v Republiki Sloveniji, na njeni podlagi pa je Komisija za preprečevanje korupcije (v nadaljevanju komisija) leta 2005 sprejela Akcijski načrt uresničevanja Resolucije o preprečevanju korupcije v Republiki Sloveniji (v nadaljevanju akcijski načrt) in ga nato dopolnila leta 2009. Leta 2016 je komisija akcijski načrt ponovno pregledala in iz njega črtala vse tiste ukrepe in aktivnosti, ki so že bili ustrezno realizirani.

Nosilci ukrepov iz akcijskega načrta morajo v skladu s 53. členom Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo) komisiji vsako leto do konca meseca februarja poročati o dejavnostih za uresničitev teh ukrepov v preteklem letu. Prosimo, da nosilci posameznih ukrepov, ki ste navedeni v priloženem prečiščenem akcijskem načrtu, o vaših aktivnostih za uresničitev teh ukrepov poročate najkasneje do 28. februarja 2017.

PreaiAAaen_akcijski_naart_2.pdf

V torek se izteče rok za poročanje o izvajanju aktivnosti iz prečiščenega akcijskega načrta uresničevanja Resolucije o preprečevanju korupcije v Republiki Sloveniji
Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar