Komisija za preprečevanje korupcije

Integriteta, odgovornost, transparentnost

Odziv komisije na odločbo Informacijskega pooblaščenca

Ljubljana, 29. februarja 2016 – Predsednik Komisije za preprečevanje korupcije Boris Štefanec bo vložil zahtevo za sodno varstvo v zvezi z odločbo o prekršku s strani Informacijskega pooblaščenca glede domnevnega kršenja Zakona o varstvu osebnih podatkov, ki jo je prejel v soboto, 27. februarja 2016. Če bi predsednik komisije omenjeno odločbo v celoti spoštoval, bi to lahko naredil le tako, da bi bila posledica izklop aplikacije Supervizor.

Informacijski pooblaščenec v omenjeni odločbi očita, da je Boris Štefanec kot predsednik komisije odgovoren za dva prekrška, in sicer za domnevno nezakonito pridobivanje osebnih podatkov in za neustrezno zaščito osebnih podatkov v aplikaciji Supervizor.

Po mnenju komisije se za skrbjo za zasebnost skriva predvsem poskus zmanjševanja transparentnosti delovanja javnega sektorja. Pri tem smo od razkritja podatkov o zaslužkih iz avtorskih in podjemnih pogodb na eni strani priča novim razkritjem nepravilnosti pri izplačevanju različnih dodatkov, na drugi strani pa pritisku posameznikov, da se ta transparentnost odpravi, tudi tako, da se komisiji omeji dostop do podatkov, ki ga sicer ves čas izvaja povsem skladno z zakonom. To potrjuje tudi sodba upravnega sodišča v zadevi Setnikar Cankar, ki sicer še ni pravnomočna, v njej pa je sodišče zavzelo stališče, da ima komisija zakonsko podlago za pridobivanje, obdelavo in objavo omenjenih podatkov v 16. in 75. členu Zakona o integriteti in preprečevanje korupcije.
Komisija je tudi presenečena, da je za vsebino odločbe javnost izvedela še preden je bila vročena odgovorni osebi, na katero se odločba nanaša. To dejstvo vzbuja dvom o tem, da gre pri tem v prvi vrsti za skrb varovanja osebnih podatkov, ne pa za nasprotovanje delu komisije na področju transparentnosti poslovanja javnega sektorja. Ob tem komisija dodaja, da je pred objavo omenjenih podatkov v Supervizorju marca 2015 Informacijskemu pooblaščencu omogočila dostop do testne aplikacije in ta po njenem pregledu na objavo ni imel pripomb.
Odziv komisije na odločbo Informacijskega pooblaščenca
Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar