Komisija za preprečevanje korupcije

Integriteta, odgovornost, transparentnost

Odziv komisije na sporočilo za javnost Delovne skupine za podkupovanje OECD

Ljubljana, 24. februarja 2016 – Komisija za preprečevanje korupcije zagotavlja, da bo še naprej varovala svojo samostojnost in neodvisnost.

Komisija za preprečevanje korupcije (KPK) uradno ni prejela dopisa Organizacije za ekonomsko sodelovanje in razvoj (OECD), a iz sporočila za javnost Delovne skupine za podkupovanje OECD je razbrati, da omenjena organizacija izraža zaskrbljenost glede neodvisnosti in domnevne neučinkovitosti komisije ter njenih nezadostnih kadrovskih in finančnih virov.

KPK se zaveda pomembnosti varovanja svoje samostojnosti in neodvisnosti, zato nedvomno deluje neodvisno od političnih in drugih vplivov. To ji omogoča učinkovito izvajanje pooblastil in nalog, ki ji jih nalaga Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije (ZIntPK). Ker je njegovo izvajanje pokazalo pomembne pomanjkljivosti oziroma nedorečenosti, KPK aktivno sodeluje v medresorski delovni skupini za pripravo sprememb ZIntPK. Predvidene spremembe posebej poudarjajo večjo pravno varnost obravnavanih oseb v postopkih komisije, kar bo omogočeno s prenosom ureditve teh postopkov iz poslovnika v zakon. Novela zakona bo po normativnem programu vlade predvidoma sprejeta do konca leta, s tem pa komisija pričakuje manj odprtih vprašanj in večjo konsistentnost odločitev sodišč glede postopkov in odločitev komisije.

Kadrovska sestava komisije nam omogoča učinkovito izvajanje nalog. Večina zaposlenih deluje na vsebinskih področjih, kjer izvajajo strokovne naloge s področja delovanja komisije. Izrazitejša fluktuacija zaposlenih, ki smo ji priča v KPK, ni neobičajen pojav po menjavi vodstva in zahteva svoj čas za vpeljavo novih strokovnih sodelavcev. Njihova izobrazbena struktura in njihove dosedanje izkušnje zagotavljajo večjo učinkovitost delovanja KPK v prihodnje.

Glede višine sredstev, namenjenih delovanju komisije, ne moremo oporekati dejstvu, ki ga v svoji oceni posredno navaja OECD, da bi z več sredstvi lahko dosegli večjo učinkovitost. Hkrati ocenjujemo, da količina dodeljenih proračunskih sredstev odraža siceršnjo finančno situacijo v slovenski javni upravi, pri čemer je v primeru KPK prisoten celo minimalen pozitiven trend.
Na podlagi navedenega komisija pričakuje, da bo njeno delo v prihodnje učinkovitejše, kar bo pripomoglo k njenemu ugledu.

Odziv komisije na sporočilo za javnost Delovne skupine za podkupovanje OECD
Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar