Komisija za preprečevanje korupcije

Integriteta, odgovornost, transparentnost

Podpis memoranduma z moldavsko komisijo

Ljubljana, 19. avgusta 2015 – Predsednik Komisije za preprečevanje korupcije Boris Štefanec je danes s predsednikom moldavske komisije za integriteto (National Integrity Commission of the Republic of Moldova) dr. Anatolijem Doncioujem podpisal memorandum o sodelovanju.

Obe strani sta se v memorandumu zavezali, da bosta komisiji okrepili medsebojno sodelovanje na področju preprečevanja korupcije, in sicer bosta sodelovali na različne načine: tako v obliki študijskih obiskov, skupnih usposabljanj in projektov kot pri izboljšanju pri izmenjavi informacij. Komisija za preprečevanje korupcije tudi s takšnim mednarodnim povezovanjem in izmenjavo znanja ter dobrih praks sledi temeljnemu poslanstvu, kot ji ga določa zakon – krepitev delovanja pravne države, integritete in transparentnosti ter odpravljanje korupcijskih tveganj in nasprotja interesov.

Izmenjava znanj in dobrih praks

Poleg podpisa memoranduma je Komisija za preprečevanje korupcije za predstavnike vodstva moldavske komisije za integriteto pripravila dvodnevno izobraževalno delavnico. Delegacija pod vodstvom dr. Donciouja se je seznanila z organizacijo komisije, izvajanjem pristojnosti in načinom dela. Delegacijo je zanimal tako pravni okvir, znotraj katerega deluje komisija, kot tudi tehnične rešitve, ki jih je komisija na področju informacijske tehnologije razvila z namenom olajšanja dela pri izvajanju pooblastil.

Podpis memoranduma z moldavsko komisijo
Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar