Komisija za preprečevanje korupcije

Integriteta, odgovornost, transparentnost

Sprejeta vizija senata Komisije za preprečevanje korupcije – 10 ključnih ciljev in pogled naprej

Ljubljana, 7. maja 2015 – Senat Komisije za preprečevanje korupcije je na današnji seji soglasno sprejel vizijo in strateške usmeritve skupaj z desetimi ključnimi cilji.

Senat Komisije je na današnji seji obravnaval predlog vizije senata komisije, ki ga je pripravila namestnica predsednika Alma Sedlar. Predlog je bil soglasno sprejet.

»Stremimo k družbi z nič korupcije in k državi integritete, transparentnosti, pravičnosti, enakih možnosti za vse ter družbene blaginje. V odločnem boju proti korupciji dajemo poseben poudarek predvsem okrepljeni moči preventive,« je zapisano v sprejeti viziji.
Med ključnimi cilji, ki si jih je zastavil senat, so:
– priprava sistemskih analiz, priporočil in načelnih mnenj  z namenom zaznavanja in odprave sistemskih korupcijskih tveganj,
– sistemski in tematski nadzori na področjih, kjer komisija zaznava največ korupcijskih tveganj (zdravstvo, bančništvo, lokalna samouprava, upravljanje z državnim premoženjem, prodaja državnega premoženja, javnega naročanja …),
– izvedba raziskav in analiz s področja zaznave korupcijskih tveganj, spodbujanje priprave razvoja metodologije za zaznavanje nasprotja interesov in merjenje korupcije,
– evalvacija in nadgradnja načrtov integritete,
– izobraževanje, usposabljanje in ozaveščanje ter delo z mladimi – implementacija »protikorupcijskih vsebin« v kurikulume osnovnih in srednjih šol,
– okrepljena mednarodna dejavnost,
– nadgradnja aplikacije Supervizor,
– nadgradnja in evalvacija načrtov integritete kot temeljnega orodja za (samo)zaznavanje korupcijskih tveganj v javnem sektorju,
– transparentnost lobističnih stikov in usposabljanje na področju lobiranja,
– poglobljen nadzor nad premoženjskim stanjem zavezancev, tudi v povezavi s preprečevanjem nasprotja interesov,
– celostna sistemska ureditev področja zaščite prijaviteljev (»žvižgačev).
Senat je odločil tudi, da se vizija objavi na spletni strani komisije. Objavljena pa bo tudi kot uvodno poglavje letnega poročila za leto 2014.
Sprejeta vizija senata Komisije za preprečevanje korupcije – 10 ključnih ciljev in pogled naprej
Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar