Komisija za preprečevanje korupcije

Integriteta, odgovornost, transparentnost

Odziv KPK na mednarodno poročilo – Lobbying in Europe: Hidden influence, privileged access

Marca 2015 rekordno število zabeleženih lobističnih stikov

Danes objavljeno mednarodno poročilo Lobbying in Europe: Hidden influence, privileged access potrjuje, da določbe lobiranja v Zakonu o integriteti in preprečevanju korupcije (ZIntPK) sodijo v vrh najbolj urejenih predpisov.
Napredek na področju nadzora nad lobiranjem po mnenju Komisije za preprečevanje korupcije dokazuje tudi rekordno število zabeleženih lobističnih stikov marca 2015. K temu je gotovo pripomogel tudi nov način objavljanja podatkov o lobističnih stikih, ki je od novembra lani dostopen na spletni strani komisije: https://arhiv.kpk-rs.si/sl/projekt-transparentnost/lobisticni-stiki/2015.

Komisija kljub napredku na področju nadzora nad lobiranjem ocenjuje, da je še veliko nejavnih vplivov v zadevah javnega pomena, o katerih ni seznanjena, zlasti s strani lokalnih skupnosti. Komisija si bo še naprej prizadevala, da bo z ozaveščanjem javnega sektorja dosegla temeljni namen zakonske regulacije lobiranja v ZIntPK, to pa je krepitev transparentnosti. Tako so na primer predstavniki komisije lansko jesen o institutu lobiranja in dolžnostih poslancev predavali poslanskim skupinam novega sklica državnega zbora.

Naloga in cilj komisije je zagotoviti učinkovit nadzor nad lobiranjem in preprečiti netransparentno delovanje v javnih zadevah. Komisija se odločno zavzema, da morajo biti vplivi interesnih organizacij na politične odločitve pregledni, javni in odkriti, s čimer se lobirance zavaruje pred morebitnimi sumljivimi pritiski, vsiljevanji, nadlegovanji in tudi morebitnimi poskusi podkupovanja, hkrati pa se interesnim organizacijam omogoči objektivno in zakonito posredovanje njihovih interesov političnim odločevalcem.

Odziv KPK na mednarodno poročilo – Lobbying in Europe: Hidden influence, privileged access
Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar