Komisija za preprečevanje korupcije

Integriteta, odgovornost, transparentnost

Vlada obravnavala Poročilo GRECA

Ljubljana, 13. marca 2015 – S poročilom GRECA o premajhnem napredku Slovenije se je včeraj seznanila Vlada RS, zato morata ministrstvo za javno upravo in ministrstvo za pravosodje (MP) priporočila GRECA proučiti in pripraviti odziv najkasneje do sredine maja 2015.

GRECO (Skupina držav proti korupciji) je v omenjenem Poročilu o skladnosti RS in izpolnjevanju priporočil v četrtem krogu ocenjevanja v decembru 2014 kot pozitiven korak ocenil razpravo o etičnih kodeksih v državnem zboru in državnem svetu. Nezadostni so bili ukrepi glede pravil o stikih med poslanci oziroma državnimi svetniki z lobisti in glede zagotavljanja povečanega usposabljanja ter svetovanja poslancem in državnim svetnikom. GRECO delno to pripisuje tudi lanskim parlamentarnim volitvam.

Po mnenju GRECA je stanje v sodstvu in tožilstvu daleč od zadovoljivega. Med pozitivne premike uvršča prenos odgovornosti za tožilsko službo z notranjega ministrstva na ministrstvo za pravosodje, navodila generalnega tožilca glede nove politike pregona in usposabljanja o etiki, integriteti ter komunikaciji za sodnike in tožilce. Druge reforme iz priporočil so še vedno le v pripravljalni fazi.
Čeprav se postopki iz priporočil GRECA pod trenutno vlado nadaljujejo, ni bilo narejenega dovolj na področjih, ki ne zahtevajo sprememb zakonodaje, kot na primer uvedba svetovanja na temo integritete za sodnike in tožilce ali izdelava komunikacijske strategije za tožilstvo. Spletna anketa, ki je bila izvedena med sodniki, je sicer dober predhodni korak, vendar pa ni bilo dovolj narejenega pri pripravi različnih instrumentov mehkega pristopa, ki jih zahteva več priporočil. Sodne in tožilske oblasti bi morale imeti pri tem več iniciative in slediti proaktivnemu zgledu Komisije za preprečevanje korupcije (KPK) in MP, meni GRECO.
Ta obžaluje, da so se sredstva KPK še dodatno zmanjšala, kljub temu pa pričakuje, da bo komisija primerno opremljena za izvajanje svojih nalog glede preprečevanja korupcije med poslanci in državnimi svetniki ter sodniki in tožilci, ker je to potrebno za izpolnjevanje ostalih priporočil.
Zaradi zgoraj navedenega GRECO zaključuje, da je trenutno stanje skladnosti s priporočili »globalno nezadovoljivo«. Zato se je odločil, da mora vodja delegacije RS o napredku pri implementaciji preostalih neizpolnjenih priporočil poročati do konca junija. KPK sicer predstavlja RS v GRECO in skrbi za koordinacijo izvedbe priporočil.
Poročilo GRECO je dostopno na naslednji povezavi (za zdaj le v angleški različici): https://arhiv.kpk-rs.si/upload/datoteke/Greco%20RC-IV%20(2014)%202E%20Final%20Slovenia%20CONF.pdf
Vlada obravnavala Poročilo GRECA
Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar