Komisija za preprečevanje korupcije

Integriteta, odgovornost, transparentnost

Posodobitev aplikacije Supervizor: Milijarda evrov za avtorske in podjemne pogodbe

Ljubljana, 5. marec 2015 – Subjekti javnega sektorja so fizičnim osebam v 11 letih prek avtorskih in podjemnih pogodb izplačali približno milijardo evrov (1.027.545.755,66 evrov). Gre za neto znesek. Komisija je to ugotovila v okviru priprave podatkov, ki jih je prejela od Uprave RS za javna plačila, za objavo transakcij med javnim sektorjem in fizičnimi osebami prek podjemih in avtorskih pogodb v aplikaciji Supervizor. Zajeti so podatki od 1. 1. 2003 do 4. 3. 2015, se pa dnevno posodabljajo in spreminjajo.

Supervizor po največji posodobitvi od danes med drugim vsebuje tudi podatke o transakcijah med subjekti javnega sektorja in fizičnimi osebami, ki so prek avtorskih in podjemnih pogodb od leta 2003 zaslužile več kot 200.000 evrov.

Pri tem je bilo ugotovljeno, da največji zneski, ki so jih v tem času prejele posamezne fizične prek podjemnih in avtorskih pogodb, presegajo 600.000 evrov. Komisija pa ni in ne bo objavila nobenega seznama imen fizičnih oseb, katerih podatki so zajeti v Supervizorju.

Komisija je že uvedla preiskavo

Ker komisija ugotavlja, da obstaja možnost, da je pri posameznih primerih prišlo do kršitev dolžnosti izogibanja nasprotja interesov (npr. poslovodna oseba fakultete je v času dekanskega mandata prejemala transakcije iz naslova avtorskih oz. podjemnih pogodb), da je prišlo do kršitev obveznosti v zvezi s prepovedjo opravljanja poklicne ali druge dejavnosti, namenjene pridobivanju dohodka ali premoženjske koristi (funkcionar v času, ko opravlja funkcijo, prejema tudi transakcije iz naslova avtorskih oziroma podjemnih pogodb od drugega proračunskega uporabnika), je komisija že uvedla sistemsko preiskavo. Komisija bo ugotovila, ali je pri posameznih primerih dejansko prišlo do kršitev določb Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije. Prav tako bo sistemsko pregledala upravičenost sklepanja avtorskih in podjemnih pogodb, predvsem pri proračunskih uporabnikih, ki jih sklepajo največ (oziroma izplačujejo najvišje zneske).

O posodobitvi Supervizorja in novih sklopih podatkov

Komisija je z današnjim dnem na aplikaciji Supervizor zaključila trenutno največjo posodobitev, ki se je začela januarja letos. Pred njo je imel Supervizor v bazi približno 50 milijonov transakcij, danes pa jih ima približno 120 milijonov. Komisija je želela z nadgradnjo še povečati transparentnost nad porabo javnih sredstev. Supervizor sicer za prikaz podatkov uporablja predvsem bazo finančnih transakcij Uprave za javna plačila (UJP) in bazo podatkov o transakcijah zavezancev za informacije javnega značaja.

Kaj je novega v aplikaciji Supervizor?

 • Skupni anonimizirani podatki o plačah, kreditih in socialnih prispevkih javnih uslužbencev.
 • Skupni anonimizirani podatki o izplačilih bolniških odsotnosti, ki jih izplačuje Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije.
 • Skupni anonimizirani podatki o izplačilih pokojnin.
 • Skupni anonimizirani podatki o kratkoročnih invalidskih dodatkih, preživninskem varstvu kmetov, kmetijskih subvencijah fizičnim osebam in štipendijah.
 • Podatki o ostalih kmetijskih subvencijah.
 • Prikaz vseh transakcijskih računov posameznih subjektov in podatek, ali so ti računi odprti oziroma zaprti.
 • Pri seznamu davčnih dolžnikov smo dodali podatek, ali ima dolžnik transakcijski račun blokiran ali ne.
 • Podatki o transakcijah subjektov, ki so zavezani k informacijam javnega značaja.
 • Anonimizirani podatki o transakcijah med subjekti javnega sektorja in fizičnimi osebami, ki so prek avtorskih in podjemnih pogodb zaslužile manj kot 200.000 evrov.
 • Podatki o transakcijah med subjekti javnega sektorja in fizičnimi osebami, ki so prek avtorskih in podjemnih pogodb zaslužile več kot 200.000 evrov.
 • Priloga_123_tabele.pdf
Posodobitev aplikacije Supervizor: Milijarda evrov za avtorske in podjemne pogodbe
Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar