Komisija za preprečevanje korupcije

Integriteta, odgovornost, transparentnost

Sistemsko načelno mnenje glede ugotovljenih tveganj na področju šolstva

Senat Komisije za preprečevanje korupcije je sprejel sistemsko načelno mnenje glede pomanjkljivega in neizvedenega nadzora na ministrstvu, pristojnem za šolstvo, in priporočilo v zvezi s tem.

Senat Komisije za preprečevanje korupcije je na seji 6. januarja 2015 sprejel sistemsko načelno mnenje, da je na ministrstvu, pristojnem za šolstvo, in v zavodih s področja šolstva v preteklosti obstajala očitna sistemska napaka v obliki pomanjkljivih oziroma neizvedenih nadzorov nad izvajanimi projekti oziroma nad porabo javnih sredstev. Pomanjkljivosti nad nadzorom se ne pojavljajo zgolj na enem od javnih zavodov s področja šolstva, temveč gre za sistematično pomanjkljivo urejeno področje. To pa izrazito povečuje tveganja za korupcijo, kot jo opredeljuje prva točka 4. odstavka Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije.

Priporočilo komisije

Senat je zato sprejel priporočilo, naj ministrstvo, pristojno za šolstvo, vzpostavi celovit, natančen in sistematičen nadzor nad javnimi zavodi pod njegovim okriljem. Pri tem komisija ministrstvu priporoča, naj zagotovi, da bodo na mesta, na katerih se odloča o porabi javnih sredstev, in mesta, ki to porabo nadzirajo, imenovani posamezniki, ki jih odlikuje visoka stopnja integritete in ki izkazujejo visoko mero etičnosti v dosedanjem ravnanju.
Poleg tega komisija pozdravlja in spodbuja rešitve, ki jih je pristojno ministrstvo na podlagi ugotovitev komisije in drugih pristojnih organov že izvedlo (npr. sledljivost izvajanja projektov), jih pripravlja ali jih šele bo pripravilo, in ki bodo prispevale k omejitvi tveganj za razvoj koruptivnih praks. Hkrati komisija tudi opozarja, da rešitve ne smejo ostati na deklarativni ravni ali pa mrtva črka na papirju. Komisija bo razvoj na področju sistematične ureditve nadzora nad javnimi zavodi s področja šolstva v prihodnje spremljala tudi sama.

Celotno sistemsko načelno mnenje je objavljeno na spletnih straneh Komisije za preprečevanje korupcije:
https://arhiv.kpk-rs.si/sl/nadzor-in-preiskave/odlocitve-in-mnenja-komisije/nacelna-mnenja/01/2015/sistemsko-nacelno-mnenje-glede-ugotovljenih-tveganj-na-podrocju-solstva

Sistemsko načelno mnenje glede ugotovljenih tveganj na področju šolstva
Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar