Komisija za preprečevanje korupcije

Integriteta, odgovornost, transparentnost

Komisija pozdravlja vladni program ukrepov proti korupciji

Ljubljana, 8. januarja 2015 – Komisija za preprečevanje korupcije z zadovoljstvom pozdravlja, da je vlada danes sprejela program ukrepov za preprečevanje korupcije za obdobje 2015 – 2016. Z vsebino ukrepov je komisija dobro seznanjena, saj je bila s strani ministrstva za javno upravo pozvana in je pri pripravi ukrepov vlade aktivno sodelovala s pripombami in predlogi. Predlogi komisije so v končni verziji ukrepov tudi v celoti upoštevani.  

Komisija bo kot nosilec izvajanja ukrepov aktivno sodelovala pri:
– identifikaciji koruptivnih dejanj pri sklepanju bančnih poslov in pripravi primernih nalog za njihovo preprečevanje in odkrivanje,
– ureditvi podlag za delovanje DUTB,
– pripravi osnutka sprememb in dopolnitev Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije,
– omejevanju korupcijskih tveganj v javni upravi.

Komisija si skozi svoje delo vseskozi vztrajno prizadeva in si bo prizadevala, da bi s svojim proaktivnim pristopom uspela pomakniti splošno družbeno toleranco do korupcije bližje k ničli – k ničelni toleranci do korupcije, kot je v sprejetem programu zapisala tudi vlada.

Komisija pozdravlja vladni program ukrepov proti korupciji
Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar