Komisija za preprečevanje korupcije

Integriteta, odgovornost, transparentnost

KPK sprejela končno poročilo v primeru DUTB

Glede na veliko zanimanje medijev in javnosti v zvezi z zadevo Družbe za upravljanje terjatev bank d.d. (DUTB) komisija obvešča, da je bilo na današnji seji senata sprejeto končno poročilo in ocena stanja v zadevi DUTB.

Komisija bo poročilo in oceno stanja posredovala predsedniku Vlade RS, ministru za finance ter DUTB, v vednost pa tudi guvernerju Banke Slovenije ter Računskemu sodišču.

Hkrati sporočamo, da postopek do odziva naslovnikov še ni zaključen, zato komisija ne more javnosti posredovati nobenih dodatnih informacij.
Preiskovalni postopek v omenjeni zadevi je bil uveden 27. 1. 2014, medtem ko se je ocena korupcijskih tveganj pripravljala celo lansko poletje ter zaključila z Oceno korupcijskih tveganj DUTB d.d. 20. 8. 2013. Končno poročilo je bilo že izdelano, vendar zaradi odhoda prejšnjega in nesklepčnosti novega senata poročilo ni bilo obravnavano in sprejeto. Komisija je morala zato pridobljene podatke posodobiti in ponovno obravnavati.

KPK sprejela končno poročilo v primeru DUTB
Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar