Komisija za preprečevanje korupcije

Integriteta, odgovornost, transparentnost

Odziv na neresnične navedbe v medijih glede ukinjanja mednarodne dejavnosti KPK

Ljubljana, 5. november 2014 – Današnje navedbe v nekaterih slovenskih medijih, da naj bi predsednik Štefanec mednarodne stike s sorodnimi organizacijami po svetu zmanjšal na minimum oziroma celo ukinil, nikakor ne držijo in jih odločno zavračamo.  

Komisija je in bo odgovorno, uspešno in redno sodelovala s številnimi regionalnimi in mednarodnimi organizacijami s področja boja proti korupciji, kjer je med drugim tudi članica večih ocenjevalnih teles. Predsednik zavzema stališče, da ima mednarodno sodelovanje na področju boja proti korupciji zelo pomembno vlogo, saj so orodja boja proti korupciji v Evropi večinoma še v razvojni fazi, izmenjava izkušenj in dobrih praks pa lahko odločilno pripomore k uspešnejšemu omejevanju korupcije. Poleg tega komisija redno na izobraževalnih sestankih gosti študijske obiske tujih delegacij, ki se zanimajo za delo in izkušnje komisije.

Kljub temu pa mora biti komisija zaradi varčevanja in nadaljnjega zmanjševanja proračunskih sredstev za leto 2015 premišljena pri izbiri službenih poti v tujino, razen v primerih, kjer gre za udeležbo na dogodkih, neposredno povezanih s članstvom komisije kot predstavnice Slovenije v mednarodnih organizacijah (Svet Evrope – GRECO, OZN, OECD).

Odziv na neresnične navedbe v medijih glede ukinjanja mednarodne dejavnosti KPK
Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar