Komisija za preprečevanje korupcije

Integriteta, odgovornost, transparentnost

Odziv KPK na menjavo nadzornikov DARS

Komisija za preprečevanje korupcije je vodila postopek glede suma nedovoljenega vplivanja na zamenjavo članov nadzornega sveta družbe DARS, d.d., in suma ravnanj SOD oziroma SDH v nasprotju s pričakovano integriteto.  

Z ugotovitvami, da v postopku zamenjave nadzornikov DARS niso bila upoštevana osnovna merila transparentnosti in preglednosti ter da dokumentacija in podatki potrjujejo sum političnega kadrovanja in izrazitega tveganja za korupcijo, kot jo opredeljuje prva točka 4. člena ZIntPK, je komisija seznanila SDH, MzIP, Vlado RS in DARS. SDH je nato v odzivu na ugotovitve komisije izrazil namero po povečanju transparentnosti postopkov imenovanj in razrešitev nadzornikov družb v lasti države.

Komisija bo v zvezi z imenovanji in razrešitvami članov nadzornih svetov in uprav družb pod prevladujočim vplivom države v bližnji prihodnosti izdala tudi sistemsko načelno mnenje in z njim seznanila javnost.

Odziv KPK na menjavo nadzornikov DARS
Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar