Komisija za preprečevanje korupcije

Integriteta, odgovornost, transparentnost

Upravno sodišče ponovno zavrnilo Janševo tožbo v zadevi KPK

Upravno sodišče je 9. julija 2014 že drugič zavrnilo tožbo Janeza Janše glede Poročila Komisije za preprečevanje korupcije (KPK), v kateri je Janez Janša Komisiji očital neustavno in nezakonito delovanje pri nadzoru premoženjskega stanja. Upravno sodišče RS je v sodbi o poročilu KPK razsodilo, da je poročilo skladno z določili ZIntPK, izdano v zakonito izvedenem postopku in da pravice Janeza Janše v tem postopku niso bile kršene.

Gre za ponovno sodbo Upravnega sodišča RS v omenjeni zadevi, ki je na podlagi sklepa Vrhovnega sodišča RS z dne 9. maja 2014 že drugič odločalo o omenjenem primeru.
Spomnimo, da je Vrhovno sodišče RS v primeru poročila KPK o premoženjskem stanju Janeza Janše razveljavilo prvo odločitev Upravnega sodišča RS, in sicer z zahtevo, da se v ponovljenem sojenju opredeli do tega, ali je KPK z izdajo Zaključnega poročila v delu, ki se nanaša na Janeza Janšo, delovala v skladu s pristojnostmi in pooblastili po ZIntPK. Posebej pa je Vrhovno sodišče RS naložilo Upravnemu sodišču RS, da presodi in jasno obrazloži, ali sta nadzor, ki ga je opravila KPK, ter zaključno poročilo, ki ga je KPK sprejela in javno objavila, v skladu z določbami ZIntPK, ki se nanašajo na nadzor nad premoženjskim stanjem zavezanca. S tem pa tudi presodi ali je bilo poseženo v njegove ustavne pravice iz 15. (pravica do sodnega varstva), 22. (enako varstvo pravic) in 25 .(pravica do pravnega sredstva) člena Ustave RS.
V ponovljenem sojenju je Upravno sodišče RS razsodilo, da tožba Janeza Janše zoper KPK ni utemeljena in jo je že drugič zavrnilo.

Upravno sodišče ponovno zavrnilo Janševo tožbo v zadevi KPK
Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar