Komisija za preprečevanje korupcije

Integriteta, odgovornost, transparentnost

Upravno sodišče ponovno zavrnilo Jankovićevo tožbo v zadevi KPK

Upravno sodišče je 9. julija 2014 kot neutemeljeno zavrnilo tožbo Zorana Jankovića glede Zaključnega poročila Komisije za preprečevanje korupcije o nadzoru nad premoženjskim stanjem predsednikov parlamentarnih strank. Zoran Janković v tožbi KPK očita, da je poročilo nezakonito in da je bilo s postopkom nadzora nad premoženjskim stanjem in sprejemom poročila poseženo v njegove človekove pravice. Sodba še ni pravnomočna. 

KPK je v navedenem Zaključnem poročilu o nadzoru nad premoženjskim stanjem predsednikov parlamentarnih strank dne 7. januarja 2013 pri zavezancu Zoranu Jankoviću ugotovila sistematično in večkratno kršitev zakonsko določenih obveznost poročanja o premoženjskem stanju, obremenjenost s korupcijskimi tveganji, tveganji za nedovoljeno lobiranje, nasprotje interesov v najširšem smislu in sume zlorabe položaja.

Upravno sodišče RS je v obravnavani zadevi tokrat odločalo že drugič., Vrhovno sodišče RS je namreč junija 2014 v primeru poročila KPK o premoženjskem stanju Zorana Jankovića razveljavilo prvotno odločitev Upravnega sodišča zaradi postopkovnih dejavnikov (pomanjkanje obrazložitve), ni pa razveljavilo poročila KPK. Odločitev je bila razveljavljena z obrazložitvijo, naj Upravno sodišče razsodi in jasno obrazloži ali in v katerih določbah ZIntPK ima KPK pooblastilo, da sprejme, izda in objavi poročilo v obliki, z vsebino in na način ter po postopku, kot ga je v tem primeru.

Vrhovno sodišče se takrat torej ni opredeljevalo do tega, ali je Upravno sodišče vsebinsko pravilno razsodilo glede postopka v primeru Janković in ugotovitev iz poročila KPK, temveč je zahtevalo nov postopek, v katerem je moralo Upravno sodišče RS dopolniti svojo obrazložitev. V ponovljenem postopku je Upravno sodišče RS razsodilo, da je tožba Zorana Jankoviča zoper KPK neutemeljena in jo je že drugič zavrnilo.

Upravno sodišče ponovno zavrnilo Jankovićevo tožbo v zadevi KPK
Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar