Komisija za preprečevanje korupcije

Integriteta, odgovornost, transparentnost

OECD in IACA podpisali zavezo o boju proti korupciji

Mednarodna akademija za boj proti korupciji (IACA – International Anti-Corruption Academy) je v začetku julija z Organizacijo za gospodarsko sodelovanje in razvoj (OECD) v Parizu podpisala memorandum, ki utira pot tesnejšemu sodelovanju obeh organizacij na področju boja proti korupciji.  

Tako IACA kot OECD sta se zavezali, da si bosta skupaj v svetu še bolj prizadevali za spodbujanje in uveljavljanje poslovnega modela brez korupcije, da bosta oblikovali skupne projekte za boj proti korupciji in proti čezmejnemu podkupovanju. Memorandum služi tudi kot okvir za izmenjavo strokovnega znanja, zagotavljanje tehnične pomoči in skupnih razvoj učnih načrtov.

Zavezo sta podpisala generalni sekretar OECD Angel Gurría in dekan ter izvršni sekretar IACA Martin Kreutner. V okviru slovesnosti je ob podpisu Kreutner pohvalil prizadevanja OECD v boju proti korupciji, zlasti njeno konvencijo o boju proti podkupovanju. »Dosegli smo že nekaj rezultatov, vendar ne smemo ustaviti. Za ohranitev mirne in vključujoče družbe, pravne države, kot tudi učinkovitih in sposobnih institucij, smo poklicani, da združimo moči tako na mednarodni kot medinstitucionalni ravni ter med vsemi sektorji družbe,« je povedal.

Organizacija za gospodarsko sodelovanje in razvoj (OECD) je mednarodna organizacija 34 držav, ustanovljena leta 1961 za spodbujanje politik, ki bodo izboljšale gospodarsko in socialno blaginjo ljudi po vsem svetu.

Mednarodna akademija za boj proti korupciji (IACA – International Anti-Corruption Academy) je samostojna mednarodna organizacija za izobraževanje, poklicno usposabljanje in raziskovanje na področju boja proti korupciji, predstavlja pa tudi podij za povezovanje in mednarodno sodelovanje v boju proti korupciji. Slovenija je postala podpisnica sporazuma septembra 2010 in maja 2011 tudi uradno pristopila k IACA.

OECD in IACA podpisali zavezo o boju proti korupciji
Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar