Komisija za preprečevanje korupcije

Integriteta, odgovornost, transparentnost

Vrhovno sodišče tudi v primeru Zorana Jankovića ni odločalo o poročilu KPK, temveč odločitvi Upravnega sodišča

Kot v primeru Janeza Janše je Vrhovno sodišče tudi v primeru poročila KPK o premoženjskem stanju Zorana Jankovića razveljavilo odločitev Upravnega sodišča zaradi postopkovnih dejavnikov (pomanjkanje obrazložitve) in ne vsebinsko. Vrhovno sodišče se ni opredeljevalo do tega, ali je Upravno sodišče vsebinsko pravilno razsodilo glede postopka v primeru Janković in ugotovitev iz poročila KPK, temveč je vrnilo zadevo Upravnemu sodišču v nov postopek, v katerem mora slednje dopolniti svojo obrazložitev. Sodba Vrhovnega sodišča ne razveljavlja poročila KPK.

Glede na množičen medijski odziv na petkovo sporočilo Pozitivne Slovenije v zvezi s sklepom Vrhovnega sodišča RS z dne 9. maja 2014 KPK poudarja, da so bile informacije javnosti predstavljene nekorektno in pristransko, saj so bili povzeti le pritožni argumenti pritožnika Zorana Jankovića. To v predvolilnem času ustvarja vtis, kot da je pritožnik ravnal korektno, KPK pa da je postopala in ravnala nezakonito. To pa nikakor ne drži. V izogib pomanjkljivi informiranosti in zmotam, ki jih lahko v javnosti vzbudijo nekorektne in enostranske informacije, KPK – tako kot že v izjavi dne 12. 6. 2014 – ponovno izpostavlja:

  • Sklep Vrhovnega sodišča RS razveljavlja sodbo Upravnega sodišča.
  • Sklep Vrhovnega sodišča RS ne razveljavlja poročila KPK, poleg tega se Vrhovno sodišče nikjer ni opredeljevalo do pravilnosti vsebine poročila KPK.
  • Vrhovno sodišče RS se v svojem sklepu vsebinsko tudi ni opredeljevalo do sodbe Upravnega sodišča niti do vprašanja, ali je upravno sodišče pravilno razsodilo glede postopka in ugotovitev, ki izhajajo iz ugotovitev za pritožnika spornega poročila KPK.
  • Vrhovno sodišče RS je s svojim sklepom naložilo Upravnemu sodišču, da svojo sodbo dopolni oziroma dodatno obrazloži. Dodajmo, da se je Upravno sodišče v svojih sodbah o istem poročilu KPK v dveh postopkih s pritožbama zavezancev Zorana Jankoviča in Janeza Janše že opredelilo in razsodilo, da je poročilo skladno z določili ZIntPK, da je torej zakonito, izdano v zakonito izvedenem postopku in da pravice Zorana Jankoviča in Janeza Janše v tem postopku niso bile kršene.
Vrhovno sodišče tudi v primeru Zorana Jankovića ni odločalo o poročilu KPK, temveč odločitvi Upravnega sodišča
Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar