Komisija za preprečevanje korupcije

Integriteta, odgovornost, transparentnost

Ugotovitve o konkretnem primeru v zadevi nezdružljivosti funkcije poklicnega župana Občine Komenda Tomaža Drolca z opravljanjem dodatne pridobitne dejavnosti

Na podlagi prvega odstavka 11. člena in petega odstavka 13. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo, v nadaljnjem besedilu: ZIntPK) senat Komisije za preprečevanje korupcije sprejema naslednje

UGOTOVITVE O KONKRETNEM PRIMERU

Poklicni župan občine Komenda Tomaž Drolec je opustil dolžno ravnanje s tem, da je brez dovoljenja Komisije za preprečevanje korupcije v nasprotju s prvim odstavkom 26. člena ZIntPK opravljal pridobitno dejavnost po podjemnih pogodbah za družbo PC Komenda, d.o.o.

Ugotovitve o konkretnem primeru v zadevi nezdružljivosti funkcije poklicnega župana Občine Komenda Tomaža Drolca z opravljanjem dodatne pridobitne dejavnosti
Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar