Komisija za preprečevanje korupcije

Integriteta, odgovornost, transparentnost

Odziv KPK na izjave Janeza Janše, da je dokazal izvor svojega premoženja

26. 11. 2013 je bila objavljena izjava Janeza Janše, predsednika SDS, in sicer: »Izvor o svojem premoženju sem letos dokazal na DURS. Enako bi storil pred KPK, če bi mi bilo v skladu z zakonom omogočeno.«

Izjava Janeza Janše je v celoti neresnična, zato se je Komisija za preprečevanje korupcije (dalje: KPK ali komisija) dolžna odzvati. Janez Janša kot zavezanec za premoženjsko stanje ni znal oziroma želel pojasniti izvora premoženja velike vrednosti. V postopku nadzora so mu bile zagotovljene vse pravice, ki mu gredo po zakonu, kar je s sodbo potrdilo Upravno sodišče. Kar zadeva vsebino, je javnosti dostopen posnetek razgovora z Janezom Janšo pred komisijo, iz njega pa je razvidno, kako ni znal oziroma želel pojasniti izvora premoženja, predvsem gotovine, ki jo je polagal na svoj tekoči račun, s katero je kupil osebno vozilo, kako je financiral potovanja na Mauricius, v Južno Afriko, v Dominikansko republiko … Enako izvora ni pojasnil niti v svojih pisnih odgovorih, h katerim ga je pozvala komisija. Tudi pisni odgovori so dostopni javnosti, kot so tudi njegovi nastopi v javnosti, kjer je vsakič drugače pojasnjeval izvor svojega premoženja.

Enako ne drži, da je davčni zavezanec Janez Janša premoženje pojasnil DURS; kot izhaja iz odredbe o finančni preiskavi (ki jo je objavila spletna stran Demokracije) je bila ta odrejena na podlagi samostojnih ugotovitev več organov. Zato je očitno tudi potreben pogrom nad vsemi temi institucijami, nad tožilstvom in nad sodiščem. Ker je to za določene politike očitno lažje, kot da javnosti in pristojnim državnim ter pravosodnim organom pojasnijo, od kod jim gotovina in premoženje, ki bistveno presega njihove uradne dohodke.

Sicer pa je novost v slovenskem prostoru, da določeni politiki zdaj tudi javno nasprotujejo postopkom za odvzem premoženja nezakonitega izvora.

Odziv KPK na izjave Janeza Janše, da je dokazal izvor svojega premoženja
Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar