Komisija za preprečevanje korupcije

Integriteta, odgovornost, transparentnost

Ugotovitve o konkretnem primeru v zadevi pridobitve 100% poslovnega deleža podjetja Obalni tehnološki sklad s strani Občine Piran in odgovora obravnavanih oseb

Na podlagi prvega odstavka 11. člena in petega odstavka 13. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo, v nadaljnjem besedilu: ZIntPK) senat Komisije za preprečevanje korupcije (v nadaljnjem besedilu: komisija) sprejema naslednje

UGOTOVITVE O KONKRETNEM PRIMERU

Občina Piran je z brezplačnim prenosom 100% lastniškega deleža v svojo last dobila novo ustanovljeno podjetje Obalni tehnološki sklad, d.o.o. brez premoženja, brez kupcev, brez tržnega deleža in skupaj z en dan prej imenovanim direktorjem Mitjo Cestnikom, ki je hkrati občinski svetnik v Občini Piran. Mitja Cestnik je imel aktivno in ključno vlogo pri ustanavljanju podjetja ter pri brezplačnem prenosu 100% poslovnega deleža podjetja v občinsko last.

Župan Občine Piran Peter Bossman je zanemaril svojo odgovornost, ko kot zakoniti zastopnik občine kljub tveganim okoliščinam, s katerimi se je seznanil, ni odstopil od podpisa pogodbe o prevzemu podjetja in ni preveril vseh relevantnih dejstev skupaj s predhodnim vrednotenjem in oceno pričakovanih stroškov za občino.

Komisija ocenjuje, da je prišlo v konkretnem primeru do izkrivljanja pravnih pravil, ki urejajo način in postopke ustanavljanja občinskih podjetij ter imenovanje vodstev teh podjetij. Posledično komisija ob upoštevanju vse zbrane dokumentacije, izjav Mitje Cestnika ter Petra Bossmana in ugotovljenih dejstev ter okoliščin meni, da je bilo ravnanje Občine Piran oziroma njenega župana Petra Bossmana in občinskega svetnika Mitje Cestnika v tem primeru v nasprotju s pričakovano integriteto, kot je opredeljena v tretji točki 4. odstavka ZIntPK.

Ugotovitve o konkretnem primeru v zadevi pridobitve 100% poslovnega deleža podjetja Obalni tehnološki sklad s strani Občine Piran in odgovora obravnavanih oseb
Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar