Komisija za preprečevanje korupcije

Integriteta, odgovornost, transparentnost

Ugotovitve o konkretnem primeru v zadevi suma koruptivnih ravnanj odgovornih in uradnih oseb MOM pri javno-zasebnem partnerstvu za projekt »Nadgradnja in avtomatizacija cestnega prometa v MOM«

Na podlagi prvega odstavka 11. člena in petega odstavka 13. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo, v nadaljevanju: ZIntPK) senat Komisije za preprečevanje korupcije (v nadaljevanju: komisija) sprejema naslednje

UGOTOVITVE O KONKRETNEM PRIMERU

Odgovorne in uradne osebe Mestne občine Maribor so v postopku javnega razpisa za projekt »Nadgradnja in avtomatizacija cestnega prometa v MOM«:

  • ravnale v nasprotju z določbo drugega odstavka 80. člena Zakona o javnem naročanju (ZJN) in četrtega odstavka 46. člena Zakona o javno-zasebnem partnerstvu (ZJZP), ker niso zaustavile in ponovile javnega razpisa kljub temu, da se je spremenil predmet javnonaročniškega razmerja oziroma javnonaročniškega partnerstva in da je v konkurenčnem dialogu namesto najmanj treh sodeloval samo eden kandidat. Z opisanim ravnanjem so tako odgovorne in uradne osebe MOM kršile dolžno ravnanje ter izbranemu zasebnemu partnerju omogočile (dale) korist v obliki (i) sklenitve odplačanega posla v javno-zasebnem partnerstvu, (ii) zaslužka od pogodbeno dogovorjenega deleža glob in (iii) trženja optičnega kabla. S tem so izpolnile znake korupcije, kot jo opredeljuje 1. točka 4. člena ZIntPK;
  • sprejele pogodbeno obveznost plačevanja zasebnemu partnerju, ki je v nasprotju s pravno dopustnimi cilji oziroma namenom Zakona o javno-zasebnem partnerstvu (ZJZP), in sicer da se investicija ter pričakovani dobiček zasebnega partnerja povrne oziroma ustvari neposredno iz plačanih glob za pričakovane bodoče kršitve cestno prometnih predpisov, se pravi da se pogodbena obveznost do zasebnega partnerja lahko izpolnjuje s sicer negotovim, a pričakovanim množično nezakonitim ravnanjem udeležencev v cestnem prometu. S tem so ravnale v nasprotju z integriteto, ki se pričakuje od funkcionarjev in od javnih uslužbencev pri preprečevanju in odpravljanju tveganj, da bi bila oblast, funkcija, pooblastilo ali druga pristojnost za odločanje uporabljena v nasprotju z zakonom, pravno dopustnimi cilji in etičnimi kodeksi (3. točka 4. člena ZIntPK).
Ugotovitve o konkretnem primeru v zadevi suma koruptivnih ravnanj odgovornih in uradnih oseb MOM pri javno-zasebnem partnerstvu za projekt »Nadgradnja in avtomatizacija cestnega prometa v MOM«
Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar