Komisija za preprečevanje korupcije

Integriteta, odgovornost, transparentnost

KPK bo v prehodnem obdobju intenzivno spremljala zaposlitvene postopke v subjektih MOM

Komisija za preprečevanje korupcije je po uradni dolžnosti pričela s postopkom odprave posamičnih ali sistemskih korupcijskih tveganj v subjektih, povezanih z Mestno občino Maribor. Komisija bo do izvolitve novega župana MOM sistematično zahtevala in v nadaljevanju sprotno spremljala uvedbo zaposlitvenih postopkov ter sklepanje novih pogodb o zaposlitvi v mestni upravi MOM ter v subjektih javnega sektorja (podjetja, zavodi …), v katerih ima MOM prevladujoč vpliv.

Komisija na podlagi ugotovitev iz postopkov, ki jih je že vodila v povezavi z MOM, in nekaterih novo pridobljenih informacij zaznava realna tveganja, da bodo v razmerah zamenjave oblasti ter vodstvenih struktur v MOM klientelistična omrežja vmesno obdobje do izvolitve novega župana izkoristila za utrjevanje pozicij in zagotavljanje eksistenčnih pogojev članom omrežja tako, da bodo z njimi sklenjene zaposlitvene pogodbe za nedoločen čas.
Komisija hkrati vse, ki razpolagajo z informacijami v zvezi s predmetom postopka, poziva, naj informacije sporočajo komisiji. Prijaviteljem bo komisija nudila ustrezno zaščito
KPK bo v prehodnem obdobju intenzivno spremljala zaposlitvene postopke v subjektih MOM
Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar