Komisija za preprečevanje korupcije

Integriteta, odgovornost, transparentnost

Ugotovitve o konkretnem primeru v zadevi nekdanjega direktorja Ljudske univerze Celje

Na podlagi prvega odstavka 11. člena in petega odstavka 13. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo, v nadaljevanju: ZIntPK) senat Komisije za preprečevanje korupcije (v nadaljevanju: komisija) sprejema naslednje

UGOTOVITVE O KONKRETNEM PRIMERU

  • Aleš Štepihar je v času, ko je bil na mestu direktorja oziroma v.d. direktorja Ljudske univerze Celje, s sklepanjem pogodb, s katerim je kršil načeli konkurence in prepovedi diskriminacije, s kompenzacijskim zaposlovanjem ter z izvajanjem nerentabilnih programov povzročil (1) nesmotrno in negospodarno porabo sredstev oziroma premoženja javnega zavoda Ljudska univerza Celje ter (2) omogočil koristi določenim posameznikom.
  • S takim ravnanjem je direktor javnega zavoda Ljudska univerza Celje uresničil vse znake korupcije, kot jo opredeljuje prva točka 4. člena ZIntPK (oziroma jo je opredeljevala tretja točka 2. člena Zakona o preprečevanju korupcije), ravnal pa je tudi v nasprotju z zahtevano integriteto uradnih oseb, kot jo opredeljuje tretja točka 4. člena ZIntPK.
Ugotovitve o konkretnem primeru v zadevi nekdanjega direktorja Ljudske univerze Celje
Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar