Komisija za preprečevanje korupcije

Integriteta, odgovornost, transparentnost

Dopis KPK o nujnosti spremembe pristopa k upravljanju z državnim premoženjem z vidika identifikacije in odpravljanja korupcijskih tveganj v državnih podjetjih

Komisija za preprečevanje korupcije je v sredo, 30. 5. 2012 na predsednika Vlade RS, nekatere resorne ministre in upravo AUKN naslovila pismo, v katerem opozarja na nujnost spremembe prakse oziroma pristopa k upravljanju z državnim premoženjem z vidika identifikacije in odpravljanja posamičnih in sistemskih korupcijskih tveganj v podjetjih v državni lasti.

Pismo je povezano z aktualnimi sklici skupščin podjetij v večinski državni lasti, intenzivnimi kadrovskimi menjavami v nadzornih svetih, pri čemer prihaja tudi do pravno spornih razlag pristojnosti in medsebojnega razmerja med AUKN in Vlado RS oziroma resornimi ministrstvi, ter dejstvom, da ob vsem tem ni zaznati spremembe (žal) dolgoletnih praks opuščanja ugotavljanja ter odpravljanja nepravilnosti in individualne odgovornosti organov poslovodstva ter nadzora.

Ker so nekateri mediji pismo že objavili, ga v celoti objavljamo tudi tukaj.

dopis

Dopis KPK o nujnosti spremembe pristopa k upravljanju z državnim premoženjem z vidika identifikacije in odpravljanja korupcijskih tveganj v državnih podjetjih
Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar