Komisija za preprečevanje korupcije

Integriteta, odgovornost, transparentnost

KPK sodelovala na mednarodni delavnici o možnih oblikah mednarodnega sodelovanja pri preprečevanju in boju proti korupciji

Bratislava – V okviru dvoletnega trilateralnega projekta EACT (European Anti-Corruption Training – Evropsko protikorupcijsko usposabljanje) je od 16. do 18. maja 2012 v Bratislavi v potekala prva delavnica EACT delovne skupine »Mednarodno sodelovanje«. Na dogodku so sodelovali predstavniki protikorupcijskih institucij držav članic EU, med njimi tudi predstavniki Komisije za preprečevanje korupcije (KPK), Vrhovnega državnega tožilstva in Nacionalnega preiskovalnega urada (NPU).

Na delavnici so sodelujoče države predstavile možne oblike mednarodnega sodelovanja na področju boja in preprečevanja korupcije, predvsem izkušnje z zaprosili za mednarodno pravno pomoč, ko gre za primere korupcije. Države so se strinjale, da je oblikovanje skupne preiskovalne skupine (JIT – Joint Investigation Teams), ki jo sestavlja več vpletenih držav, zelo koristno pri preiskovanju in pregonu mednarodne korupcije in da bi se moral ta instrument uporabljati v največji možni meri.

V okviru EACT delovne skupine »Mednarodno sodelovanje« pod vodstvom Slovaške bosta v letu 2012 organizirani še dve delavnici. Prav tako bosta KPK in NPU v Sloveniji organizirala še dve od treh delavnic v okviru EACT delovne skupine »Preventiva«. Skupaj s še tremi delavnicami na temo preiskovanja in pregona korupcije, ki jih bo organizirala Avstrija, se bo v letu 2012 zvrstilo kar devet mednarodnih delavnic v sklopu projekta EACT, ki se bo zaključil v letu 2013 s konferenco v Sloveniji.

KPK sodelovala na mednarodni delavnici o možnih oblikah mednarodnega sodelovanja pri preprečevanju in boju proti korupciji
Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar