Komisija za preprečevanje korupcije

Integriteta, odgovornost, transparentnost

KPK pospešeno verificira prejeta poročila o premoženjskem stanju

S koncem januarja se je iztekel rok za poročanje o premoženjskem stanju, ki po Zakonu o integriteti in preprečevanju korupcije zavezuje skoraj 10.000 zavezancev. Trenutno na Komisiji za preprečevanje korupcije pospešeno poteka verificiranje izpolnjenih obrazcev z odčitavanjem črtne kode in vnašanje v skupno evidenco, ki bo zaključeno v prihajajočih tednih. Na ta način bo komisija prvič po osmih letih na enem mestu združila celovite in točne podatke o premoženjskem stanju zavezancev v elektronski obliki.

Vsak zavezanec je podatke o premoženju oddal prek e-obrazca, ti pa so se v šifrirani obliki shranili v informacijski sistem komisije. Pri tem je bil nujen pogoj za veljavnost obrazca osebna overitev oziroma podpis zavezanca, bodisi elektronsko z e-podpisom, bodisi ročno.

Komisija za preprečevanje korupcije je tovrsten sistem oddaje podatkov o premoženjskem stanju zavezancev vzpostavila ob upoštevanju zakonitosti in najvišje stopnje informacijske varnosti posredovanih podatkov. Trenutno poteka vnašanje skoraj 10.000 obrazcev v skupno bazo prek črtne kode – na ta način se podatki dešifrirajo in štejejo za dokončno prejete in overjene. Za verifikacijo obrazcev (pri tem je potrebno upoštevati, da jih je bilo v preteklosti zaradi manjšega števila zavezancev nekajkrat manj) sta na komisiji zadolženi dve administratorki, pri čemer administrativna delavka na ta način overi okoli 70 do 100 obrazcev na uro, administracija komisije je zaradi čim hitrejšega zaključka popisa delala tudi prejšnjo in to soboto.

Nov sistem, za razliko od preteklosti, ko se je podatke iz obrazcev pretipkavalo, omogoča prek 90-odstotni prihranek časa, podatki pa so overjeni in v e-obliki – zato so zanesljivi in uporabni pri izvajanju nadzora. Prav tako sistem onemogoča oziroma zelo otežuje kakršnekoli manipulacije ali posege tako morebitnim zunanjim “napadalcem”, kot tudi zaposlenim na komisiji. Trenutno je v skupno bazo vnešenih 4800 obrazcev. Vnašanje bo zaključeno v prihajajočih tednih.

KPK pospešeno verificira prejeta poročila o premoženjskem stanju
Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar