Komisija za preprečevanje korupcije

Integriteta, odgovornost, transparentnost

KPK preverila navedbe v medijih o domnevnem »kupovanju« poslanskih glasov

Pooblaščena oseba Komisije za preprečevanje korupcije je pri g. Zmagu Jelinčiču Plemenitemu, ki je podajal predmetne izjave o »kupovanju« poslanskih glasov, preverila, ali lahko te izjave kakorkoli konkretizira, navede kdo in kdaj je terjal, ponujal, dal ali dobil protipravno korist v zameno za poslanski glas.

G. Jelinčič je odgovoril, da nič konkretnega ne more povedati, da je šlo za razmišljanje, in ker ni v politiki, lahko razmišlja. Torej, razen splošnih navedb v medijih, v tem trenutku komisija ne razpolaga z informacijami, ki bi omogočale začetek uradnega postopka oziroma ni podan sum, ki bi opravičeval in terjal aktivnosti komisije v tej smeri.

Sicer prestopi poslancev ali glasovanje v nasprotju z mnenjem poslanske skupine samo po sebi ni stvar kazenskega prava ali korupcije. Potrebno pa je nedvoumno opozoriti na naslednje: poslanke in poslanci DZ so po Kazenskem zakoniku in po Zakonu o integriteti in preprečevanju korupcije uradne osebe. Če je določen glas poslanke ali poslanca dan kot posledica dane, obljubljene, zahtevane ali sprejete protipravne koristi, pa to ni več stvar politične kulture ali njenega umanjkanja, ampak so s tem izpolnjeni znaki kaznivih dejanj s področja korupcije, tako dejanje pa pomeni tudi kršitev Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije. Pri tem je pomembno poudariti, da je že samo ponujanje, obljubljanje ali zahteva protipravne koristi (na primer denarja) za poslanski glas lahko kaznivo dejanje.

Dobrovernim prijaviteljem tovrstnega kaznivega dejanja komisija lahko ponudi tudi status zaščitenega prijavitelja, zato pozivamo vse, ki imajo morebitne konkretne informacije, da se obrnejo na komisijo.

KPK preverila navedbe v medijih o domnevnem »kupovanju« poslanskih glasov
Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar