Komisija za preprečevanje korupcije

Integriteta, odgovornost, transparentnost

Goran Klemenčič imenovan v prvo strokovno skupino Evropske komisije za boj proti korupciji

Bruselj – Generalni direktor Generalnega direktorata za notranje zadeve pri Evropski komisiji Stefano Manservisi je v začetku decembra predsednika Komisije za preprečevanje korupcije Gorana Klemenčiča imenoval v 17-člansko strokovno skupino za boj proti korupciji.

Omenjena skupina strokovnjakov bo Evropski komisiji pomagala pri oceni razvoja protikorupcijske politike na nacionalni, evropski in mednarodni ravni ter svetovala pri oblikovanju kazalnikov, ocenjevanju doseženih rezultatov v državah članicah, ugotavljanju dobrih praks in trendov v Evropski uniji (EU) ter oblikovanju priporočil in morebitnih predlogov za ukrepe. Skupina je bila s sklepom Evropske komisije o uvedbi mehanizma EU za poročanje o boju proti korupciji ustanovljena 28. septembra 2011. Njena poglavitna naloga bo svetovanje pri vprašanjih v povezavi s poročilom EU o boju proti korupciji, vključno z metodologijo dela in protikorupcijsko politiko.

Evropska komisija je skupino izbrala na podlagi postopka javnega razpisa, na katerega se je prijavilo 94 kandidatov, izbrane pa so imenovali 2. decembra 2011. Njeni člani so posamezniki z dokazanim strokovnim znanjem, izkušnjami in ugledom na področju preprečevanja ter boja proti korupciji v javnem in zasebnem sektorju. V skupino so imenovani kot posamezniki, ki delujejo v svojem imenu, za obdobje štirih let in z možnostjo ponovnega imenovanja. Člani strokovne skupine delujejo neodvisno in v javnem interesu.

V poročilu EU o boju proti korupciji bodo periodično ocenjena protikorupcijska prizadevanja v EU. Jasno bo predstavljeno stanje v Uniji ter pomanjkljivosti in trendi v EU na tem področju, da bi se spodbudila dodatna politična volja držav članic za obravnavanje korupcije ter pripravili prihodnji ukrepi EU. Poročilo bo od leta 2013 naprej objavljeno vsaki dve leti.

Sklep Evropske komisije o uvedbi mehanizma je odziv na dejstvo, da trenutno ni nobenega delujočega mehanizma na ravni EU za usklajeno oceno izvajanja protikorupcijskih politik. Na mednarodni ravni so se kljub očitnim prednostim pokazale tudi omejitve glavnih obstoječih ocenjevalnih mehanizmov (npr. skupina GRECO, delovna skupina OECD za boj proti podkupovanju in Konvencija ZN proti korupciji), zlasti glede spodbujanja dodatne politične volje na nacionalni ravni.

Sicer pa je sklep del protikorupcijskega zakonodajnega svežnja, ki ga je Evropska komisija sprejela 6. Junija 2011 in je del širše strateške pobude Evropske komisije za zaščito zakonitega delovanja gospodarstva. Med drugim zajema tudi novo strategijo Komisije za boj proti goljufijam ter zakonodajno pobudo za odvzem premoženjske koristi.

Goran Klemenčič imenovan v prvo strokovno skupino Evropske komisije za boj proti korupciji
Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar