Komisija za preprečevanje korupcije

Integriteta, odgovornost, transparentnost

Eurobarometer: dojemanje korupcije kot grožnje notranji varnosti

Služba Evropske komisije za javnomnenjske raziskave Eurobarometer je v svojem poročilu predstavila rezultate raziskave s področja dojemanja notranje varnosti v Evropski uniji (EU). V raziskavo, na kateri temelji novembrsko poročilo, je bilo vključenih 26.840 anketiranih – državljanov 27 članic EU, starih nad 15 let. V Sloveniji so prebivalci (poleg Romunije) med najbolj zaskrbljenimi Evropejci nad korupcijo kot grožnjo nacionalni varnosti.  

Po izsledkih raziskave evropskega javnega mnenja med najpomembnejše izzive oziroma največje grožnje varnosti spada tudi korupcija, ki je na lestvici zasedla peto mesto – za ekonomsko in finančno krizo, terorizmom, revščino in organiziranim kriminalom, ki jih državljani EU dojemajo kot največje grožnje nacionalni varnosti.

Pri tem Slovenija spada med države, v katerih je največ prebivalcev (kar 47 odstotkov anketiranih) prepričanih, da je korupcija najpomembnejši izziv za varnost njenih državljanov v tem trenutku – primerjalno gledano delež tako mislečih na ravni celotne EU znaša 18 odstotkov.

Sodeč po rezultatih Eurobarometra več ljudi kakor v Sloveniji korupcijo – kot glavno grožnjo nacionalni varnosti – dojema le še v Romuniji, kjer ta številka znaša 56 odstotkov. Sloveniji med najbolj “zaskrbljenimi” državami glede korupcije sledijo Litva (42 odstotkov), Grčija, (39 odstotkov), Češka (38 odstotkov) in Španija (37 odstotkov). Na drugi strani korupcija kot grožnja nacionalni varnosti najmanj “skrbi”prebivalce skandinavskih držav (Danska in Finska 2 odstotka, Švedska 3 odstotke).

Sicer anketiranci iz novih članic EU korupcijo v večji meri dojemajo kot izziv oziroma grožnjo nacionalni varnosti od anketirancev iz starejših držav članic EU.

Izvleček raziskave (Eurobarometer):

 

Rezultati Eurobarometra za Slovenijo – pregled odgovorov anketiranih

Celotno poročilo Eurobarometer 371

Spletna stran Evropske komisije: analize javnega mnenja

Eurobarometer: dojemanje korupcije kot grožnje notranji varnosti
Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar