Komisija za preprečevanje korupcije

Integriteta, odgovornost, transparentnost

Mednarodni dan boja proti korupciji – 9. december

Generalna skupščina Združenih narodov je 9. december proglasila za mednarodni dan boja proti korupciji. Datum zaznamuje obletnico podpisa Konvencije združenih narodov proti korupciji, ki je bila sprejeta 9. decembra 2003 v Meridi, Mehika.

Konvencija ZN proti korupciji

Ta prvi pravno zavezujoč mednarodni instrument za boj proti korupciji je podpisalo že 140 držav. Glavni poudarki so ukrepi za preprečevanja korupcije (tako v javnem kot tudi v zasebnem sektorju), dosledno preganjanje in kaznovanje koruptivnih dejanj ter mednarodno sodelovanje na področju preprečevanja in boja proti korupciji.

Ukrepi na področju preprečevanja korupcije vključujejo model preprečevanja korupcije, ustanovitev protikorupcijskih organov v posameznih državah članicah, večjo transparentnost financiranja volilnih kampanj in političnih strank, preglednost in odgovornost na področju javnih financ, delovanje v skladu z etičnimi kodeksi uslužbencev, ustrezne disciplinske ukrepe, sodelovanje vladnih in nevladnih organizacij, ozaveščanje javnosti o korupciji ter mednarodno sodelovanje na vseh področjih boja proti korupciji.

Konvencija zahteva tudi ureditev zakonodaje tako, da le-ta zajame vsa področja korupcije, opredeljena v konvenciji. Posebej pa se zavzema za vrnitev nacionalnega bogastva in premoženja, ki je bilo nelegalno odtujeno predvsem v državah v razvoju, kjer sta običajno prisotni visoka stopnja korupcije ter podkupljivost uradnikov.

Od leta 2009 Program Združenih narodov za razvoj (UNDP) in Konvencija Združenih narodov proti korupciji sodelujeta pri promociji in dvigovanju zavedanja pomembnosti dneva proti korupciji po vsem svetu.

9. december 2011

Tema letošnje proslavitve mednarodnega dneva boja proti korupciji je »Ukrepajte proti korupciji danes« (Act Against Corruption Today). Cilj kampanje pa je ozaveščanje, da je preprečevanje korupcije odgovornost vseh interesnih skupin, zlasti tistih izven javnega sektorja, kot so civilna družba, nevladne organizacije in organizacije na ravni skupnosti. Kampanja spodbuja sodelovanje najrazličnejših interesnih skupin pri opozarjanju na korupcijo s pomočjo različnih strategij. To vključuje medije, državljansko iniciativo, parlamentarne postopke in podporo delu organov za boj proti korupciji.

UNDP in konvencija tudi letos sponzorirata kreativne in inovativne nacionalne kampanje in aktivnosti, ki proslavljajo Mednarodni dan boja proti korupciji in dosegajo široka občinstva.

V počastitev Mednarodnega dneva boja proti korupciji na ta dan zagovorniki boja organizirajo posebne dogodke v počastitev dneva.

Komisija za preprečevanje korupcije, 9. decembra 2011, v dvorani Državnega sveta organizira Posvet o skupnih vrednotah in etiki v javnem prostoru.

Mednarodni dan boja proti korupciji – 9. december
Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar