Komisija za preprečevanje korupcije

Integriteta, odgovornost, transparentnost

Posvet o skupnih vrednotah in etiki v javnem prostoru

Komisija za preprečevanje korupcije bo v petek, 9. decembra 2011, ob 9. uri v dvorani Državnega sveta organizirala Posvet o skupnih vrednotah in etiki v javnem prostoru. Posvet, ki ga organizira že tretje leto zapored, je namenjen počastitvi mednarodnega dneva boja proti korupciji oz. Konvencije Združenih narodov proti korupciji.

Posvet in zbornik z istoimenskim naslovom, ki bo izšel v začetku leta 2012, bosta hkrati namenjena počastitvi 20. obletnice samostojnosti Republike Slovenije in spodbudi širši javnosti k premisleku o skupnih vrednotah in načinih, kako s krepitvijo integritete ter družbene odgovornosti do teh vrednot presegati razlike in nesoglasja, ki nas ovirajo na poti do blaginje ter družbene kohezivnosti.

Dolgoročni cilj posveta in zbornika je, da javni sektor, še posebej izobraževalne institucije, na konceptu globalne etike in univerzalnega načela integritete, kakor je ta zasnovan v omenjeni konvenciji ter mednarodni etični infrastrukturi, zgradi celovito platformo za krepitev odgovornosti do temeljnih vrednot posameznika, naravnega in socialnega okolja, vladavine prava ter pravne države.

Udeležence bo uvodoma nagovoril predsednik Komisije za preprečevanje korupcije, Goran Klemenčič, vodila pa ga bo namestnica predsednika komisije, Lilijana Selinšek.

Gostje posveta in govorci bodo:
dr. Janek Musek: Vrednote, družba prihodnosti in Slovenija
Peter Kovačič Peršin: Etos osebe (vrlin)
dr. Igor Pribac: Javna etika
dr. Albin Igličar: Vrednote in etika v zakonodajni dejavnosti
dr. Miro Cerar: Etika sodnika
dr. Stane Vlaj: Etična načela v lokalnem javnem življenju
mag. Bećir Kečanović: Na integriteti utemeljena odgovornost javnega sektorja

Posvet o skupnih vrednotah in etiki v javnem prostoru
Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar